FFC samlar leden – många förtroendemän efterlyser generalstrejk

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, FFC:s ordförande Jarkko Eloranta och Industrifackets ordförande Riku Aalto underblåste kämpaglödet på FFC:s förbundsmöte i Helsingfors på fredagen. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Det råder ingen brist på kampanda då över 500 beslutsfattare från FFC-anslutna fackförbund samlas till ett möte i Helsingfors. Ilskan över regeringens planer att försvaga uppsägningsskyddet är påtaglig.

Upptakten till de fackliga brandtalen har en musikalisk inramning. Hectors klassiker Ei mittään ekar i Folkets hus i Hagnäs. Stämningen i granitborgens forna festsal är uppbragt och många talare hänvisar till den sista droppen då regeringens planer på att försämra uppsägningsskyddet i småföretag kommer på tal.

– Regeringen undergräver med sin egen verksamhet sina egna målsättningar, vilket inte gynnar den ekonomiska tillväxten eller sysselsättningen, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Han bedyrar att facket inte är ute efter att skapa konflikter eller mucka gräl.

– Vi kräver inte mer av regeringen. Vi kräver endast att de inte tar mer av oss. Den finländske knegaren har gjort sig förtjänt av sin lön, säger Eloranta.

Verkstadsgolvet vill ha generalstrejk

Då Eloranta frågar hur många av mötets deltagare som har tillgripit arbetsstridsåtgärder är det omkring hälften av salens händer som sträcks upp mot kristallkronorna.

– Dagens möte handlar om solidaritet. Då man skadar en av oss, så skadar man oss alla. Vi är starka tillsammans då vi försvarar ett starkt uppsägningsskydd. Sipilä, dra tillbaka lagen nu, uppmanar Eloranta och får rungande applåder.

Framför allt Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT:s representanter hotar med generalstrejk i flera omgångar under mötets gång. Jarkko Eloranta manar till lugn.

– Jag föredrar att inte vifta med det där kortet i det här skedet. Vi måste förhandla oss fram till en lösning, säger Eloranta diplomatiskt.

Kappvändare i fokus

Dagens främsta hatobjekt verkar vara arbetsminister Jari Lindström (Blå). Han kallas bland annat för en opportun kappvändare som har svikit sina ideal av många fackliga ombud från fältet. Många påtalar Lindströms förflutna som förtroendeman och att han borde veta vad som står på spel. Regeringens politiska legitimitet är också i skottgluggen.

– Blå framtid har 700 medlemmar och fem ministrar i regeringen. Vi är 500 personer här i dag som protesterar mot regeringens politik, säger en förtroendeman som flimrar till på mötets bildskärm under kaffepausen.

En annan självskriven och frånvarande huvudperson är statsminister Juha Sipilä (C) som anklagas för att montera ned välfärdssamhället, trepartsförhandlingarna och kollektivavtalen.

– Sipilä har gått för långt och måste retirera. Planerna på att försämra uppsägningsskyddet var sista droppen som fick min bägare att rinna över, säger Industrifackets huvudförtroendeman Daniel Hannus från Borgå.

Enligt Hannus trodde många fackligt aktiva ombud att konkurrenskraftsavtalet skulle ge fackförbunden arbetsro. Därför kändes regeringens aktiveringsmodeller som en våt trasa i ansiktet.

– Vi har gett efter för många gånger. Nu måste vi sätta hårt mot hårt. Jag är för en generalstrejk, säger Hannus.

Grundlösa uppsägningar

En stor del av mötets delegater lyfter fram att regeringens marknadspolitiska åtgärder drabbar lågt avlönade kvinnor och unga särskilt hårt

– Den här regeringen har gett sig på vanliga löntagare, vars inkomster har försämrats. Den tilltagande ojämlikheten väcker ilska bland våra medlemmar, säger JHL:s huvudförtroendeman Mikaela Luoma från Pargas.

Hon medger att en generalstrejk är följande steg ifall punktstrejkerna, övertidsförbuden och förbudet att byta arbetsskift inte tar skruv.

– Det är djupt orättvist att man delar in folket och ger dem olika rättigheter i arbetslivet. Alla förtjänar en anställningstrygghet och ett ordentligt uppsägningsskydd oavsett företagets storlek, säger Industrifackets huvudförtroendeman Peter Sjökvist från Närpes.

Enligt Sjökvist kan regeringens lagförslag sporra till godtycke och grundlösa uppsägningar.

– Jag ser allvarligt på det här. Regeringen måste dra tillbaka sitt lagförslag, säger han.

Servicefacket PAM, Industrifacket, Livsmedelsarbetareförbundet SEL och Elektrikerförbundet ordnade senaste onsdag en strejk mot regeringens förslag till en ny uppsägningslag. Enligt fackförbunden försvagas anställningstryggheten på småföretag ifall lagen blir verklighet.

Ursprungligen skulle lagen gälla företag med upp till 20 anställda. I regeringens uppdaterade lagförslag är det företag med tio anställda eller färre som skulle omfattas av möjligheten till ett uppluckrat uppsägningsskydd där det blir lättare att sparka en person som inte lämpar sig för en given uppgift.

Regeringen har också justerat karenstiden för arbetslösa vid uppsägning på grunder som har samband med arbetstagarens person. Den skulle enligt förslaget förkortas från 90 dagar till 60 dagar och gälla även större företag.

Arbetsminister Jari Lindholm (Blå) sade på tisdagen att den justerade propositionen är den slutgiltiga och att den nu skickas till riksdagen. Enligt honom låter regeringen inte sig påverkas av fackföreningarnas krav på att lagförslaget ska skrotas helt och hållet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning