FFC: "Regeringen har helt glömt bort produktiviteten"

Sanktionerna mot arbetslösa bör stoppas i det här läget, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta om aktiveringsmodellen, som under de första tre månaderna lett till att omkring hälften inte lyckats uppnå aktiveringskriterierna. Eloranta säger att det dröjt för länge att få ut information om vad som gäller till arbets- och näringscentralerna. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

FFC kräver att regeringen reparerar aktiveringsmodellen – eller slopar den helt – och ägnar sig mer åt hur landets produktivitet ska förbättras. Regeringen förhandlar om budgetramen nästa vecka.

Under våren har de framgått att hälften av de arbetslösa som omfattas av aktiveringsmodellen kommer att få sitt stöd nedskuret för att de inte uppnått aktiveringskraven.

FFC:s Jarkko Eloranta tror inte att det är sannolikt att regeringen i det här skedet kommer att backa aktiveringsmodellen, men kräver att man åtminstone bromsar sanktionerna tillsvidare och gör korrigeringar.

– Ännu en lång tid efter att lagen var i kraft så visste inte arbets- och näringscentralerna hur den skulle implementeras, säger Eloranta och anser att det är oskäligt att människor drabbas av det.

– När det dessutom förekommer uppgifter om att FPA förbereder sig för att behandla tiotusentals nya ansökningar om utkomststöd så visar det att en del riskerar hamna i en ond cirkel som är ännu svårare att ta sig upp u. Och detta redan efter den första tremånadersperioden. Det kan leda till långvariga svårigheter om människor redan nu hamnar i en cirkel som förlänger arbetslösheten, säger Eloranta.

Regeringen har tidigare lovat att komplettera modellen genom att precisera vilka typer av jobb som räknas. Mer resurser för sysselsättande åtgärder och service är en annan fråga som ligger på bordet.

FFC anser att hela modellen borde ses över, och hämtar i sitt förslag ingredienser från Sverige och Danmark. I Danmark är resurserna för sysselsättande tjänster större, och från Sverige lånar FFC en trappstegsmodell för sanktioner och karenstider, där man först får en varning och en chans att undgå sanktioner, sedan trappas karenstiderna upp stegvis.

Alla bör ha rätt till en individuell sysselsättningsplan, anser fackcentralen.

FFC:s hälsningar till regeringen inför budgetramförhandlingen är att det måste ske satsningar på produktiviteten, via utbildning, kunnande och innovation.

– En stor brist i nuvarande regeringspolitik är att man glömt bort produktiviteten. Det är med produktivitet som landet tävlar på lång sikt. Finland kan inte tävla bara med priskonkurrenskraft, säger FFC:s ekonom Ilkka Kaukoranta.

Fackcentralen föreslår bland annat 70 miljoner mer till Business Finland, 30 miljoner mer till olika forskningsinstitut och 30 miljoner mer för att utbilda de vuxna finländare som inte har någon utbildning efter grundskolan. Pengarna skulle FFC ta till exempel från att jämna ut beskattningen av utdelning från listade och olistade bolag.

– Vi behöver också ett system där vi kan överblicka alla skolningsbehov. Som det är nu finns det information dels hos skolorna, hos myndigheterna och hos olika organisationer, men det måste gå att bygga en gemensam lägesbild så man kan utnyttja informationen, säger Eloranta.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46