FFC: På var fjärde arbetsplats begränsas arbetstagarnas yttrandefrihet utan grund

Ett av de vanligaste sätten för arbetsgivarna att begränsa arbetstagarnas yttrandefrihet är genom att förbjuda dem att kommentera frågor som gäller arbetsplatsen i sociala medier. Bild: Pixabay

Ett av de vanligaste sätten för arbetsgivare att begränsa arbetstagarnas yttrandefrihet är att förhindra att arbetstagarna ger intervjuer till medier.

På var fjärde arbetsplats har arbetsgivaren utan grund begränsat arbetstagarnas och de förtroendevaldas rätt att offentligt framföra sina åsikter om frågor som berör arbetsplatsen.

Det framgår av en enkät som Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC) har gjort bland förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.

De vanligaste sätten för arbetsgivarna att begränsa arbetstagarnas yttrandefrihet är genom att förbjuda arbetstagarna att kommentera frågor som gäller arbetsplatsen i sociala medier och att förhindra arbetstagarna att ge intervjuer till medier.

Yttrandefriheten har också begränsats genom att arbetsgivarna har förbjudit insändare eller krävt att få kontrollera eventuella intervjuer med arbetstagare på förhand innan de publiceras. En del av de förtroendevalda berättar också att journalister har nekats tillträde till arbetsplatsen.

Paula Ilveskivi, jurist på FFC, poängterar att arbetstagarna har en grundlagsenlig rätt att framföra sina åsikter – också i offentligheten.

"Denna rätt begränsas ändå i vissa fall av tystnadsplikt och lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. Därför frågade vi de förtroendevalda om yttrandefriheten begränsas på ett ogrundat sätt – och resultaten är inte särskilt positiva", säger Ilveskivi i ett pressmeddelande.

Mer än en fjärdedel av de förtroendevalda uppger att arbetsgivaren har vidtagit åtgärder för att en arbetstagare har framfört sina åsikter offentligt. Bild: FFC

Tydliga spelregler

Mer än en fjärdedel av de förtroendevalda berättar att det på arbetsplatsen har uppstått situationer där arbetsgivaren har vidtagit åtgärder för att en arbetstagare offentligt har framfört sina åsikter. Oftast har det varit att arbetsgivaren har kallat in arbetstagaren till ett samtal eller gett arbetstagaren en varning. I vissa fall har arbetstagaren sagts upp.

"I den här typen av situationer skulle det vara till stor hjälp om man tillsammans på arbetsplatsen kommer överens om tydliga förhållningsregler och spelregler för hur man offentligt kan framföra sina åsikter eller berätta om frågor gäller arbetsplatsen", säger Ilveskivi.

FFC genomförde enkäten i månadsskiftet februari–mars. Enkäten besvarades av sammanlagt 825 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning