FFC: Allt fler kommer överens om arbetsvillkor lokalt

Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Det görs allt fler lokala avtal på arbetsplatserna, särskilt inom industrin. Det framgår av FFC:s enkät. Det största hindret för lokala avtal är arbetsgivarnas ovilja, enligt förtroendemännen.

Två tredjedelar av de företag där personalen är FFC-anslutna har gjort lokala avtal under de två senaste åren. Det är fem procent mer än tidigare.

Lokala avtal innebär att man inom företaget kommer överens om arbetsvillkor utöver dem som står i kollektivavtalet.

Allra vanligast har det varit inom industrin, där 78 procent slutit lokala avtal. Det beror på att det är inom industrin som man mest avtalat om lönerna, men också om arbetstiden.

Inom alla FFC-dominerade branscher har 43 procent förhandlat lokalt om löneförhöjningar under de senaste två åren.

Enkäten gjordes bland FFC-anslutna förtroendemän. På en fråga till förtroendemännen om vad som är det största hindret att komma överens inom företaget har två tredjedelar svarat att det är arbetsgivarens ovilja. På en liknande förfrågan för två år sedan var det bara 39 procent som svarade så. Andra problem uppges vara påtryckningar och att förhandlingsparterna inte är jämlika.

Största delen uppger sig ändå vara nöjda med läget, med nuvarande lokala förhandlingar och avtal.

Lokala avtal har varit en hård politisk tvistefråga de senaste åren. Regeringen försökte i samband med konkurrenskraftsavtalet få till stånd mer lokala avtal, och senast var frågan uppe i samband med arbetstidslagen.

Men arbetsmarknadsparterna var inte överens om hur det skulle ske. Tvisten handlade om vem som ska representera personalen på företag som inte hör till någon arbetsmarknadsorganisation. Löntagarna anser att förtroendemannasystemet inte får luckras upp, medan Finlands företagare kräver att också företag som inte är organiserade ska ha rätt att utnyttja de möjligheter till lokala avvikelser som finns i kollektivavtalen, utan tvång på att ha en facklig förtroendeman.

FFC:s expert på arbetsvillkor Ismo Kokko säger i ett pressmeddelande att enkäten visar att det redan görs tillräckligt med lokala avtal.

– Lokala förhandlingar ska i första hand främjas via avtal. Vi ser inte att det behövs någon lagändring för att åstadkomma det, säger Kokko.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning