Många väntar bakom lås och bom – nu tvångsavvisas irakier varje vecka

Nu skickas irakiska asylsökande som fått avslag tillbaka med tvång varje vecka. Murtadha Kadhim var redan över tröskeln till planet som skulle ta honom till Irak, nu sitter han inspärrad i Krämertsskogs slutna förvaringsenhet.

Oviss framtid. – Jag är inte kriminell, hur kan de göra så här? undrar asylsökanden Murtadha Kadhim, som sitter inspärrad i förvaringsenheten i Krämertsskog.
Rummet i förvaringsenheten i Krämertsskog är ungefär fyra kvadratmeter stort och saknar fönster. Dörren är låst och då man ska ut måste man trycka på en knapp och vänta på att bli utsläppt. Här, i besöksrummet, träffar vi Murtadha Kadhim från Irak.
Egentligen skulle han redan ha varit ute ur landet, tillbaka i Irak som han flytt redan två gånger under sitt knappt 24-åriga liv. Hade det inte varit för att han grät och skrek i panik och vädjade om hjälp då han skulle ombord på flyget, bunden till händer och fötter, hade han landat i Irak för två veckor sedan. Men kaptenen på planet bjöd på tillfällig respit, han ville inte ha Kadhim med ombord.
Kadhims historia handlar som så många av hans flyende landsmäns om våld, förföljelse, kidnappning, flykt och umbäranden. Hösten 2015 tog ett nytt kapitel vid då Kadhim landade i Finland och sökte asyl. Men precis som 76 procent av alla irakiska asylbeslut i Finland i fjol var också Kadhims negativt, och vid jul kom förvaltningsdomstolens beslut som bekräftade det första.

Inte önskad

Sedan började det hända saker. Polisen ålade Kadhim att anmäla sig på polisstationen i Uleåborg, där han bodde, varannan dag. Efter att Kadhim missat ett sådant möte blev han raskt tagen i förvar i polishäktet i Uleåborg, där han informerades om möjligheten till en frivillig återresa.
– Jag sa att jag inte kan åka för om jag gör det blir jag dödad. Polisen sa att då måste vi binda dig och sätta dig på planet i alla fall. Men jag är inte kriminell, hur kan de göra så här? säger Kadhim.
Efter fyra dagar i polishäkte var det dags. Men här satte alltså flygkaptenens ingripande planerna ur spel.
Efter incidenten på planet skjutsades Kadhim tillbaka till polisstationen, och somnade utmattad på en brits med händerna fortfarande bundna vid sidorna. Inte förrän flera timmar och en lång bilfärd senare blev Kadhim befriad från sina handfängsel. Då hade han skickats till den slutna förvaringsenheten i Krämertsskog i Helsingfors.
Här har han flera ödesbröder. Själv har Kadhim precis lämnat in en ny asylansökan, men kan han inte presentera några nya utredningar lär situationen inte förändras stort.
– Nu bara väntar jag, jag vet inte vad som ska hända. Det är väldigt tungt, säger Kadhim.
Han har bett om att få tala med en psykolog men hittills har det inte lyckats.
– Jag är varken önskad här eller i Irak. Men jag har inte gjort någonting kriminellt någonstans. Jag söker inte efter ett bättre liv, bara ett liv.

"Normal verksamhet"

Sedan december har polisen verkställt också tvångsavvisningar till Irak, det land de flesta asylsökande i Finland kommer ifrån. I fjol var det många som åkte tillbaka frivilligt och tvångsavvisningarna låg på is. Och före det, innan en lagändring trädde i kraft 2015, beviljades tillfälliga uppehållstillstånd i regel till personer som inte beviljats internationellt skydd men som inte heller kunde skickas tillbaka med tvång, till exempel för att Finland saknar ett återsändningsavtal med landet.
Något återsändningsavtal finns fortfarande inte, och så sent som för ett par veckor sedan uppmanade Iraks migrationsminister Jasim Mohammad Al-Jaff andra länder – Finland särskilt omnämnt – att inte skicka tillbaka irakier med tvång.
Finland tvångsavvisar ändå nu irakier i en takt av några personer per vecka.
Enligt polisinspektör Mia Poutanen vid Polisstyrelsen är ett återsändningsavtal inte alls något villkor för att tvångsavvisningar ska kunna göras. I fjol gjordes sådana avvisningar till över hundra länder, även om återsändningsavtal finns bara med en bråkdel av dem. Avvisningen sker så att polisen övervakar att personen verkligen går på planet. Vid behov följer polisen med ända till destinationen.
– Vilka som kan skickas tillbaka är alltid ett individuellt övervägande. Identifieringen är kanske den mest centrala faktorn för hur det lyckas. Men utgångspunkten är alltid att återresan i första hand ska ske frivilligt, säger Poutanen.
Det upprepar också Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg.

Hur kan Finland skicka tillbaka irakier med tvång fast Irak kraftigt motsätter sig det?

– I första hand vill bägge länderna att de som får avslag på asylansökan åker tillbaka frivilligt. Men om en person inte går med på det så är det polisens skyldighet att se till att vederbörande avlägsnas ur landet. Polisen verkställer beledsagade avvisningar till ungefär hundra länder, det hör till polisens normala verksamhet, svarar Nerg per e-post.

Hur tas de som sänts tillbaka med tvång emot i Irak?

– Tills vidare har det inte varit några problem, säger Nerg.
Finland har redan länge förhandlat om ett återsändningsavtal med Irak som skulle gälla avvisningar med tvång. Ett sådant slöt Finland med Afghanistan i fjol, efter många turer. Budskapet från den irakiska sidan är att något sådant avtal inte kommer på fråga.
– Tvångsavvisningar är en svår fråga. Men förhandlingarna förs i god anda, säger Nerg, som inte vill precisera vad som ligger på bordet i förhandlingarna.

Fler slutna platser

För att underlätta avvisningarna utvidgas nu de slutna förvaringsenheterna med fyrtio nya platser, i enlighet med handlingsplanen för hur myndigheterna ska stävja antalet nya papperslösa. Förra veckan trädde också en lagändring i kraft som inför en ny så kallad säkringsåtgärd, boendeskyldighet. Det innebär att asylsökande kan åläggas att bo i en viss flyktingförläggning och dagligen anmäla sig där.

Kommer den här säkringsåtgärden att gälla alla som nu får avslag på sin asylansökan?

– Nej, det är inte en åtgärd som gäller alla. Boendeskyldighet kan åläggas en asylsökande efter individuell prövning. Avsikten är att i vissa situationer säkra en smidig asylprocess. Den asylsökande måste då anmäla sig dagligen i förläggningen, men i övrigt begränsas inte rörelsefriheten, säger Nerg.

ANDRA LÄSER