Undersökning: Nästan 30 procent av arbetstagarna snuvas på sammanhängande semester

Höginkomsttagare har lättare att få fyra veckors sammanhängande semester än låginkomsttagare. Ungdomar är mest utsatta.

Enligt lagen krävs det väldigt goda skäl för att en arbetsgivare ska kunna neka en anställd fyra veckors sammanhängande semester.
24.06.2019 07:24 UPPDATERAD 24.06.2019 07:28
Hela 27 procent av de finländska arbetstagarna får inte fyra veckors sammanhängande semester, visar Tjänstemannaförbundets ERTO:s undersökning. Enligt lagen krävs det väldigt goda skäl för att arbetsgivaren ska kunna spjälka upp en anställds semester.
Bland unga arbetstagare är sammanhängande semestrar ännu mer sällsynt. Nästan hälften av arbetstagare som är under 30 år gamla får inte fyra veckors sammanhängande semester.
Förutom ungdomar blir låginkomsttagare också ofta utan den lagstadgade sammanhängande semestern. Bland höginkomsttagare är det bara få som drabbas av samma problem.
Enligt lagen är det möjligt för arbetsgivaren att spjälka upp en anställds semester om den anställda är med på noterna. En sammanhängande semester är bäst med tanke på den anställdas återhämtning, enligt ERTO.
Däremot är det inte lagligt för en arbetsgivare att neka en anställd sammanhängande semester med motiveringen att arbetsgivaren då måste anställda en vikarie.
Undersökningen genomfördes av YouGov Finland. I den intervjuades 1 000 finländare. Felmarginalen är 2,8 procent.

ANDRA LÄSER