Bättre politik behövs för att minska antalet onödiga dödsfall på grund av drogöverdoser

Den här veckan publicerade en expertgrupp från Institutet för hälsa och välfärd (THL) sitt förslag på hur Finland kunde minska onödiga dödsfall på grund av drogöverdoser. Antalet dödsfall till följd av överdoser och drogförgiftning har ökat stadigt under 2000-talet, och många av fallen gäller unga. Man har uppskattat att en under 25-åring dör varje vecka i Finland till följd av droger. Dessa är dödsfall som går att förhindra, genom en bättre narkotikapolitik.

ANDRA LÄSER