Mästartunneln på Ring I stängs för trafik i fyra nätter – se reservrutt

Mästartunneln är ur bruk vecka 26 västerut och vecka 27 österut nätterna mellan måndag till fredag klockan 00.00–04.30.

Mästartunneln på Ring I stängd i fyra nätter.
Mästartunneln i Alberga i Esbo stängs i fyra nätter västerut 27.6–1.7 och i fyra nätter österut 4–8.7. Bägge tunlarna är stängda mellan midnatt och klockan 4.30 respektive dagar.
Tunneln stängs för tunneltvätt och underhåll av tunnelsystem.
Medan Mästartunneln är stängd leds trafiken på Ring I till en reservrutt via Åbovägen och Mäkkyläallén. Tunnelrören öppnas för trafik genast då underhållsåtgärderna har avslutats.
Reservrutt för Mästartunneln.

ANDRA LÄSER