Olaglig handel med miljöfarligt avfall ett växande problem

Avfallsbrottsligheten hör till miljöbrottslighetens viktigaste hotbilder i Finland. "Finland är en del av ett större internationellt fenomen", säger Riku Lindqvist vid Centralkriminalpolisen.

Centralkriminalpolisen har sedan i fjol utrett tre fall av exceptionellt omfattande internationell miljöbrottslighet.
17.05.2021 10:57 UPPDATERAD 17.05.2021 11:07
Centralkriminalpolisen har sedan i fjol utrett tre fall av exceptionellt omfattande internationell miljöbrottslighet. Det gäller tre fall av misstänkt grov miljöförstöring, delvis med samma misstänkta.
– Finland står inte längre ensamt utan utgör en del av ett större internationellt fenomen av olaglig avfallstransport, säger Riku Lindqvist, miljökoordinator och kriminalkommissarie vid Centralkriminalpolisen.
Fallen är inte många, men de visar att problemet finns också i Finland, säger Lindqvist.
Orsakerna till den olagliga avfallstransporten varierar.
– Det kan handla om att företagen vill minska sina utgifter.
Globalt beräknas vinsterna från olaglig avfallshandel vara lika stora som vinsterna från narkotikasmuggling.

Underkorn och spillolja

I ett av fallen transporterade företagaren 1 700 ton underkorn till Estland innan saken upptäcktes av myndigheterna. Underkorn är finmaterial som inte kan återvinnas på samma sätt som bygg- och rivningsavfall.
Det andra fallet gäller 2 600 ton spillolja som företagaren transporterade till Estland år 2018. Det tredje fallet gäller också spillolja som tagits till Estland.
Både finländska och utländska personer och företag ingår i utredningarna av avfallstransporterna. I förundersökningshelheten är sex personer misstänkta för brott. Sju företag har en koppling till utredningarna.
Avfallsbrottsligheten hör enligt Centralkriminalpolisen till miljöbrottslighetens viktigaste hotbilder i Finland.

ANDRA LÄSER