Miljöfarliga vraket Beatris töms på olja

Motorfartyget Beatris sjönk på fjärden vid Iniö 1981. Nu ska hon tömmas på olja.

Marinen inleder på torsdag ett dykningsuppdrag i Skärgårdshavet för att tömma vraket Beatris bränsletankar på olja.
Vraket Beatris löper stor risk för att börja läcka olja inom en nära framtid. Därför inleder marinen ett dykningsuppdrag i Skärgårdshavet för att tömma fartygets bränsletankar på olja, uppger Miljöministeriet i ett pressmeddelande på måndagen.
Det motordrivna fraktfartyget Beatris sjönk på fjärden vid Iniö 1981.
Fartyget var lastat med stenmaterialet makadam. Enligt ministeriet måste det lager av makadam som har täckt bränsletankarna först pumpas bort för att man ska kunna komma åt att borra i tankarna.

Inleds på torsdag

Uppdraget inleds på torsdag och pågår i cirka två veckor.
Marinen ansvarar för genomförandet och marinens oljebekämpningsfartyg Halli är uppdragets stödfartyg.
I uppdraget deltar dykare från både marinen och gränsbevakningsväsendet.
Uppdraget utförs inom programmet för effektiverat vattenskydd. Programmet samordnas av Miljöministeriet som identifierar och sanerar vrak som utgör riskobjekt i Östersjön.

Programmet för effektiverat vattenskydd

I programmet för effektiverat vattenskydd utreder man vilka vrak i finskt territorialvatten som inom en nära framtid kan medföra risk för oljeutsläpp.
Finlands miljöcentral bedömer att det i finskt territorialvatten och i Finlands ekonomiska zon finns över tusen gamla vrak som har använt olja som bränsle eller som har varit lastade med olja eller andra farliga ämnen. Ett tjugotal uppskattas vara högriskobjekt.
Under de senaste två åren har man sanerat mudderverket Veli, som ligger utanför Hangö, och torrlastfartyget Hanna-Marjut och fregatten Fortuna på Skiftet.
Källa: Miljöministeriet

ANDRA LÄSER