Finlands Bank: Mer studielån än någonsin betalades ut i januari

De låga räntorna kan ha bidragit till ett ökat intresse för studielån, uppger Finlands Bank.

Beloppet av utestående studielån har vuxit, och det beror delvis på att låntagarna har blivit fler, skriver Finlands bank.
I januari utbetalades studielån för 327 miljoner euro. Det är 6 procent mer än i januari i fjol, uppger Finlands Bank i ett pressmeddelande.
Dessutom skriver Finlands Bank att detta är mer än någonsin tidigare under en månad.
Genomsnittsräntan på nya uttag av studielån var i januari rekordlåg på 0,21 procent. De låga räntorna kan ha bidragit till ett ökat intresse för studielån, uppger Finlands Bank.
Det utestående beloppet av studielån har nästan fördubblats efter studiestödsreformen som trädde i kraft 2017. I slutet på januari var beloppet av utestående studielån 4,9 miljarder euro.
Att beloppet av utestående studielån har vuxit beror också på att låntagarna har blivit fler. Det totala antalet studerande med studielån har vuxit snabbt de senaste åren. Enligt Folkpensionsanstaltens statistik var antalet personer med studielån 462 000 läsåret 2019–2020. Tre år tidigare var antalet 84 000 färre.
ANDRA LÄSER