Undersökning: Föräldrarnas livslängd inverkar på pensionsbeslutet

Enligt Pensionsskyddscentralens undersökning är finländare vars föräldrar dött i yngre ålder mer benägna att ansöka om partiell förtida ålderspension.

Personer vars föräldrar dött i yngre ålder än genomsnittet är mer benägna att ansöka om partiell förtida ålderspension.
SPT
16.08.2021 08:11
Det finns en koppling mellan finländares föräldrars livslängd och pensionsbeslut, visar Pensionsskyddscentralens undersökning. Ju kortare man förväntar sig att leva, desto mer sannolikt är det att man ansöker om partiell ålderspension.
Undersökningen har jämfört pensionsansökningar med föräldrarnas livslängd. Personer vars förälder av samma kön har dött yngre än genomsnittet ansöker om partiell förtida ålderspension som 61-åringar i högre grad än andra.
"Forskningsresultatet är internationellt unikt. Tidigare har människors pensionsbeslut inte kunnat länkas till registeruppgifter om föräldrars livslängder", säger centralens nationalekonom Satu Nivalainen i ett pressmeddelande.
Partiell förtida ålderspension infördes i pensionsreformen 2017. Den är möjlig att ta ut när man fyllt 61 år. Alternativen är att ta ut hälften eller en fjärdedel av den intjänade pensionen. Väljer man att göra det minskar pensionen permanent.
Största delen av dem som ansöker om den är män. Nästan 14 procent av de 61 år gamla männen ansöker om partiell förtida ålderspension, jämfört med under 9 procent av kvinnorna. Män dör i allmänhet i yngre ålder än kvinnor.
"Personer som har en kortare förväntad livslängd drar nytta av att ta ut den partiella ålderspensionen i ett så tidigt skede som möjligt. På så sätt får de under sin livstid mer pensionsförmåner än de annars skulle få", säger Nivalainen.

ANDRA LÄSER