OP-chefen: Globala it-jättar största hotet mot bankerna

Det är inte lokala uppstartsföretag inom finanssektorn som hotar bankernas affärsverksamhet. De stora utmanarna är globala it-jättar som Apple, Google och Facebook, säger OP:s Reijo Karhinen.– De är aggressiva, hänsynslösa och har enorma resurser.

Digitaliseringen och nya EU-regler skakar om bankvärlden rejält. Traditionella banker utmanas från flera håll av nya aktörer som steg för steg tar små bitar av de gamla bankernas affärsverksamhet. Det handlar bland annat om betaltrafik, person-till-person-lån, gräsrotsfinansiering och robotstyrd placeringsrådgivning. Hur Bitcoin och andra kryptovalutor kommer att inverka återstår att se.
– Aldrig tidigare har bankvärlden upplevt lika omvälvande förändringar på lika kort tid, säger Reijo Karhinen, chefdirektör på OP, som är Finlands största finanshus med 1,8 miljoner ägarkunder.
Efter årsskiftet kommer ett EU-direktiv som ytterligare ritar om spelplanen. Betaltjänstdirektivet PSD2 (se faktaruta) tvingar bankerna att öppna sina gränssnitt så att utomstående aktörer får tillträde till kundernas kontoinformation. Det här väntas ge upphov till nya företag med nya finansiella tjänster för kunderna. Frågan är vilken roll de traditionella bankerna kommer att spela i den nya världen.
– Behovet av banktjänster försvinner ingenstans, men de som producerar dem är inte nödvändigtvis desamma som i dag, säger Karhinen.

Nya varumärken

Enligt vissa scenarier kommer dagens banker att reduceras till anonyma lagringsplatser för folks pengar, medan själva servicen sköts av nya företag. De nya aktörerna använder bankernas infrastruktur, men opererar under egna varumärken.
– Det återstår att se vilka aktörer som blir mellanhänder mellan bankerna och kunderna. Nya partnerskap uppstår, men knappast mellan de traditionella bankerna, utan snarare över branschgränserna.
Karhinen säger att OP inte tänker nöja sig med någon passiv bakgrundsroll, utan vill fortfarande vara framme och möta kunderna direkt.

Samarbete och hot

Flera inhemska företag står i startgroparna för att lansera nya finansiella tjänster när PSD2-direktivet träder i kraft. Ändå är det inte lokala uppstartsföretag Karhinen ser som de stora konkurrenterna. Dem ser han snarare som möjliga samarbetspartner – ett samarbete gör det möjligt att kombinera uppstartsföretagens snabbhet med de traditionella bankernas stora kundbas. Uppköp har redan gjorts och fler är att vänta. För bankerna är det ett sätt att påskynda sitt eget utvecklingsarbete.
Bankernas verkliga utmanare är enligt Karhinen i stället globala it-jättar som Apple, Google, Facebook, Amazon och Alibaba. Ute i världen växer nu till exempel betalsystemet Apple Pay och enligt uppgift lanseras tjänsten i Finland före årsskiftet.
– De här företagen är stora, hänsynslösa och aggressiva. De har enorma kundregister och pengar att investera. De har stort intresse av att komma in i bankverksamhet som betaltrafik, eftersom det stöder deras befintliga verksamhet. I Kina finns redan teknologijättar som helt behärskar bankmarknaden, säger Karhinen.
Andra oberäkneliga konkurrenter är enligt Karhinen sektoröverskridande aktörer, som till exempel flygbolaget Norwegian som också bedriver bankverksamhet. Den här typen av aktörer väntas bli allt vanligare när branschgränserna suddas ut.
– Det är mycket lättare att konkurrera med andra traditionella banker än med de nya aktörerna. Det är svårt att förutse med vilka tjänster de tänker konkurrera.
Enligt Karhinen är det i första hand betaltrafiken, kapitalförvaltningen och konsumentkrediterna som de nya aktörerna kapar åt sig. Däremot är bostadslån, företagskrediter och -service sådan verksamhet som de traditionella bankerna håller kvar längst. När det gäller intjäning räknar Karhinen med att räntenettot, det vill säga den vinst banken gör på inlåning och utlåning, är den centrala inkomstkällan under en lång tid ännu.

Gamla system skapar tröghet

Det hävdas ibland att bankerna vaknat alltför sent till förändringarna. Karhinen säger att problemet inte är att bankerna är sena att reagera, utan att man bär på en barlast av gamla system som skapar stor tröghet. Andra belastningar är en tung kostnadsstruktur och massiva regelverk.
– Vi skulle kunna ha hur moderna och avantgardistiska produkter och tjänster som helst, men vår time-to-market-tid är väldigt lång, just av de här orsakerna. När vi startar helt ny verksamhet, som biluthyrningen, så går det på några månader. Men när vi gör förnyelser som berör våra gamla grundsystem är trögheten stor.
En annan svaghet är enligt Karhinen att de traditionella bankerna, trots att de sitter på enorma mängder kunddata, inte haft förmåga att analysera dem på ett meningsfullt sätt.
– De som behärskar analytik är de som i framtiden kan skapa den bästa kundupplevelsen och de kommer att klara sig. Kundupplevelsen kommer att vara den stora konkurrensfaktorn och här kan uppstartsföretagen hjälpa oss.
Rent allmänt förutser Karhinen att artificiell intelligens kommer att påverka bankverksamheten på många plan, både när det gäller att effektivera den och för att skapa bättre kundupplevelse. Därför gäller det att kunna utnyttja artificiell intelligens på rätt sätt, menar han.
Men de gamla bankerna har också klara konkurrensfördelar gentemot nykomlingarna. Hit hör den stora kundbasen och -kännedomen, och ett brett kunnande om bankverksamhet.
– Vi verkar i både digitala och fysiska kanaler, vi har kundernas förtroende, är stabila och får billig finansiering, säger Karhinen.

Sjukhus och biluthyrning

För att möta de nya tiderna genomgår OP just nu en enorm transformation. I år använder koncernen över 400 miljoner euro på utvecklingsarbete och de närmaste fem åren beräknas summan vara minst 2 miljarder euro. En stor del av innovationerna föds inom koncernens utvecklingscenter i Uleåborg med 200 anställda. Det kunnande som inte finns i huset köps av samarbetspartner.
– Vi är fortfarande en bank och kommer att förbli det, men vi är mycket annat också. Vi håller på att vända blad i OP-gruppens historia.
Bland annat har koncernen startat biluthyrningstjänster och öppnat flera sjukhus runtom i landet. Det ger fler ben att stå på men är också ett sätt att anpassa sig till nytt kundbeteende.
– Billån och bilförsäkringar har varit bra affärer för oss, men att äga sin bil är inte framtidens grej. Om kunden inte längre vill ha billån och -försäkringar så tar vi fram innovationer som svarar mot det ändrade kundbeteendet. Annars försvinner den delen av vår verksamhet.
Karhinen förutspår att omvälvningen i branschen sätter stora spår på sysselsättningen – många arbetstillfällen försvinner medan andra kommer till i stället.
– Takten är högre än någonsin tidigare, säger han.

EU-direktiv bryter bankmonopol

Olika EU-direktiv har de senaste åren ändrat spelplanen inom bankvärlden. Nästa stora reform är betaltjänstdirektivet PSD2 (Payment Services Directive) som träder i kraft i januari.
PSD2 innebär att bankerna inte längre har monopol på sina kunders kontoinformation. Bankerna måste öppna sina gränssnitt så att tredjepartsleverantörer får tillgång till kundernas kontoinformation och kan använda bankernas infrastruktur som plattform för nya finansiella tjänster under egna varumärken.
Målet med direktivet är att främja innovationer inom finanssektorn, stärka konsumentskyddet och öka säkerheten för internetbetalningar.
Det här betyder inte att vem som helst kan gå in och kolla ditt bankkonto. De företag som ges tillträde till kontouppgifterna ska vara godkända av finansinspektionen. Dessutom ska kunden ge sitt godkännande.
PSD2-direktivet gör det lättare för finansföretag att lansera sina tjänster i hela Europa – ett tillstånd från det egna landets finansinspektion gör det möjligt att verka i hela EU.

ANDRA LÄSER