Inger Damlin vill freda skolstarten: "Skapar en jäkla oro"

Kalla handen. De ger både Lärarförbundets ordförande Inger Damlin och Finlands Svenska Skolungdomsförbundets ordförande Alexandra Wegelius åt distansundervisningsförslaget.

FLS:s ordförande Inger Damlin hoppas man tar med sig erfarenheterna av distansundervisningen när man funderar på den på nytt. – Undersökning på undersökning visar vad distansundervisningen gett för konsekvenser: Ökat illamående, vi missar elever, elever om inte får vad de behöver plus personalens ork. Undervisningspersonalen jobbar under extrem stress.
Allra senast på måndag är jullovet över för de flesta elever. Men var eleverna inleder sin vårtermin är oklart.
Enligt medieuppgifter föreslår Social- och hälsovårdsministeriet distansundervisning i skolorna. Förslaget ska presenteras för regeringens ministerarbetsgrupp som fokuserar på coronapandemin.
Finlands Svenska Skolungdomsförbundets ordförande Alexandra Wegelius har förståelse för att läget är extraordinärt, men konstaterar att distansundervisningen har många negativa effekter på elevernas hälsa och välmående.
– Många har varit hemma under jullovet på grund av restriktionerna. Nu ska man sitta i skolan och orka studera på samma ställe som man varit på hela lovet.
– Det tar jättehårt på studerande och det tar väldigt mycket på undervisningen. Vi har märkt att studiemotivation och ungas mående påverkas väldigt negativt. Det ska vara det absolut sista steget att stänga skolorna.
Det ständiga hoppandet mellan när- och distansundervisning tär på eleverna, säger FSS:s ordförande Alexandra Wegelius.
Själv hoppas Wegelius i så fall på en hybridmodell som kunde innebära att man har ett roterande system där mindre elevgrupper kan vara i skolan.
Wegelius håller inte med lärarfacket OAJ:s ståndpunkt om att distansundervisning är det bästa alternativet i dagsläget.
– Skolan är så mycket mera än bara undervisning. Det är en väldigt stor del av ens sociala liv.

Förvånad och chockad

Finlands svenska lärares ordförande Inger Damlin blev väldigt överraskad när nyheten om att Social- och hälsovårdsministeriet föreslår distansundervisning kom på onsdag kväll.
– Vi blev förvånade och chockade. Undervisningsminister Li Andersson (VF) sade så sent som på onsdag förmiddag att vi går mot närundervisning.
Hon förstår att läget är exceptionellt och att Finland aldrig varit i det här osäkra läget, men hon är mycket kritisk till tidtabellen och sättet att kommunicera.
Hon hade hoppats att ett eventuellt beslut om distansundervisning hade fattats senast på onsdag så man haft minst en arbetsdag på sig att förbereda sig.
– Sena besked är inte bra för någon. Att ställa om en skola tar tid. Nu lägger man skyhöga förväntningar på rektorer och lärare som ska jobba över helgen. Det är inte bra för någon.
Samtidigt tror hon ändå samhället fixar det.
– Om de på fredag kommer fram till att skolorna ska stänga blir det en grym show för att få i gång cirkusen till måndag, men nog fixar lärarna och hemmen det.
Under torsdagen har kommentarerna haglat tätt. Många ministrar i regeringen har en sval inställning till distansundervisningen.
– Kommunikationen, där de säger närundervisning en dag och distansundervisning nästa dag skapar en jäkla oro i samhället. Samhällsoron är absolut det sista våra ungdomar och vår yrkeskår behöver.

Vill tro att närundervisning är bättre

Lärarfacket OAJ har meddelat att man i nuläget anser att distansundervisning är det bästa i nuläget. Damlin är delvis inne på samma linje.
– Vi förstår OAJ:s ståndpunkt, men samtidigt är det viktigt att dra nytta av de erfarenheter vi fått av distansundervisningen. Närundervisningen är så mycket mera än bara undervisning, det måste vi ta ansvar för.

Är distansundervisningen ett fullgott alternativ till närundervisning?

– Vi vill tro att interaktionen och handledningen är kärnan i läraryrket. Därför vill vi, så långt det är möjligt, tro att närundervisning är bättre för elever, lärare och rektorer.
Nu hoppas hon att kommunikationen från myndighetshåll blir rakare.
– Jag upplever att det finns en enorm oro kring skolstarten. Vi måste hantera den oron så den inte överförs till elever och studerande. Vi behöver vara klara kring våra budskap.
Damlin konstaterar att det är lätt att tala om hybridmodell, men att det är omöjligt att leverera hundra procent i alla kanaler samtidigt.
Wegelius håller med om att ovissheten suger energi. Det lägger också extra press på de som skriver studentexamen i vår.
– Det är inte så långt till mars. De som är abiturienter i år eller som går på nian i högstadiet har varit på distans en jättestor del av sin studietid. Speciellt i Helsingfors där en stor del av förra året gick på distans.
ANDRA LÄSER