Festligt om misslyckanden och teaterns prekära villkor

Rebekka Palanne berättar om sin praktik på Takomo. I den ingår att hämta post, städa och stå på scenen. Bild: Mitro Härkönen/Pressbild

I Bouvard och Pécuchet förvandlas Takomos scen till ett kunskapslaboratorium. Tuomas Rinta-Panttilas dramatisering av Gustave Flauberts roman synliggör teaterns skiftande och prekära villkor.

I förordet till den finska upplagan av Gustave Flauberts roman Bouvard och Pécuchet (Siltala 2015) redogör översättaren Antti Nylén för när en förundrad Maxime Du Camp frågar Flaubert vad han egentlig...