Festivalen ska rymma hela världen inom loppet av tre dagar

Havet självt har varit en av Jan Söderbloms viktigaste inspirationskällor i planeringen av Musik vid havet. Bild: Lina Enlund

Festivalledaren Jan Söderblom vill göra Musik vid havet i Ingå till ett mikrokosmos.

Det var ingen självklarhet för Jan Söderblom, som annars är fullt upptagen som HSO:s konsertmästare, dirigent och konstnärlig ledare, att åta sig en tredje festival för sommaren 2020.Å andra sidan var...