Fertilitetsvård med donerade spermier och äggceller ges nu också inom den offentliga vården, och möjligheten gäller alla

Det råder en konstant brist på donerade könsceller. Bild: Kristoffer Åberg

I november startar fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller inom den offentliga hälsovården både i Helsingfors och i Tammerfors. HUS efterlyser nu personer som kan donera könsceller.

Inom några dagar börjar både Helsingfors och Tammerfors universitetssjukhus erbjuda fertilitetsvård med donerade könsceller till par som har svårigheter med att bli gravida. De tre övriga universitets...