Fennovoima tar sats med nya arbetsmetoder

Fennovoima gör markarbeten på Hanhikiviudden även om det ännu dröjer innan det blir aktuellt att börja bygga själva kärnkraftverket. Bild: Fennovoima

Hade den ursprungliga tidtabellen från 2010 hållit så hade Fennovoima haft ett kärnkraftverk som producerar el på Hanhikiviudden i Pyhäjoki i dag. I stället saknas fortfarande hälften av de dokument som krävs för att söka tillstånd för byggstart.

Bland det som saknas i leveranserna från den ryska byggherren Rosatom finns planerna för turbinhallen och turbinbyggnaderna, liksom planerna för kontrollrummet. Av de drygt 220 system- och byggnadsbeskrivningar som Rosatom har levererat var i slutet av fjolåret 134 accepterade på vissa villkor, 54 förkastade och 34 fortfarande under granskning. Det framgår av Fennovoimas berättelse för år 2019 och det innebär också att mycket dokumentation ännu saknas.

Fennovoimas tf vd Timo Okkonen omtalar att man fortsätter att dokumentera och granska anläggningen. De accepterade dokumenten nu är fler än de var vid årsskiftet. Enligt Okkonen har Fennovoima och Rosatom hittat en fungerande arbetsprocess och samarbetet löper fint.

Timo Okkonen leder just nu arbetet med att tillsammans med Rosatom färdigställa dokumentationen för Fennovoimas planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki. Bild: Susanna Kekkonen

En ny arbetsprocess i samarbetet med Rosatom var enligt honom nödvändigt. Det efter att tidigare arbetsmetoder lett till de stora förseningar som nu drabbat kraftverksprojektet. Förseningen är fyra år räknat från projektets start och åtta år om man räknar med det datum som sattes då regeringen 2010 gav projektet principtillstånd. Beräknat startår är nu 2028.

– Vi räknar med att i år kunna lämna in huvuddelen av säkerhetsredovisningen som krävs för att kunna börja bygga anläggningen. Det betyder att vi siktar på tillstånd att börja bygga i slutet av 2021 och går allt då som beräknat kan byggstarten bli sommaren 2022, säger Okkonen.

Ny vd tar över

Innan dess har Fennovoima också fått en ny vd i stället för Toni Hemminki som meddelade att han lämnar bolaget i oktober i fjol. Den första juni tar tysken Joakim Specht över som verkställande direktör. Specht kommer från Preussen Elektra där han varit vice vd och haft ansvar för kärnteknik och konsultation. Specht har erfarenhet som är värdefull under byggnadsskedet, uppger Okkonen.

Timo Okkonen leder just nu arbetet med att tillsammans med Rosatom färdigställa dokumentationen för Fennovoimas planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki. Bild: Susanna Kekkonen

Men arbetet på Fennovoima pågår alltså för fullt hela tiden. Okkonen omtalar att det nu är inne i en fas där man går igenom speciellt byggnadsbeskrivningar och hela projektplaneringen samtidigt som man utvecklar dokumentationen. Först när det här är gjort kommer man in i själva byggnadsfasen. I fjol granskades planerna på de flesta tekniska system som ingår i kraftverket. Okkonen räknar med att Fennovoima fått omkring hälften av den dokumentation som krävs och omkring hälften av det levererade materialet är accepterat.

I Fennovoimas fjolårsredovisning har bolaget delat in olika delområden i grönt för sådant som är färdigt, gult för sådant som framskrider och rött för frågor som inte är lösta ännu. Den enda helröda raden i redovisningen gäller hur man ska nå säkerhetsprinciper och målsättningar i anläggningens tekniska lösningar för automationens del. Automationen var ett av de moment som orsakade stora förseningar vid bygget av Industrins Krafts tredje reaktor i Olkiluoto.

– Säkerheten är vår högsta prioritet och vi har gjort ett mycket grundligt arbete där säkerhetsprinciperna är centrala. Jag är inte nervös på den här punkten men nu måste vi äntligen lyckas få fram en bra arkitektur för automationen samt planerna för hela leveransen, säger Timo Okkonen.

Han konstaterar att om all planering nu görs ordentligt och dokumentationen är bra så löper arbetet i byggnadsskedet. Uppehåll och problem då blir betydligt dyrare än fördröjningar nu, understryker han.

Ingen coronaeffekt ännu

Den globala coronapandemin har ännu inte påverkat Fennovoimas projekt och Okkonen omtalar att man på företaget går igenom läget regelbundet. Arbetstagarnas trygghet har högsta prioritet. Mycket av planeringsarbetet kan skötas på distans, även om det inte är alldeles problemfritt.

– Mycket av konstruktionsarbetet i olika faser ska göras i Ryssland. Drar pandemin ut på tiden kan det kanske uppstå förseningar där. Men det är tur att vi inte är inne i kraftverkets byggnadsfas ännu, säger han.

Strålsäkerhetscentralen Stuk fick i slutet av förra året de första dokumenten som gäller säkerhetsbeskrivningen för Fennovoimas kärnkraftverk. Men innan kraftbolaget kan få tillstånd att börja bygga ska Stuk ha granskat och godkänt hela materialet och centralen räknar med att nio tiondedelar fortfarande återstår att leverera.

I sin granskningsrapport för fjolårets tre sista månader konstaterar Stuk att arbetet gått framåt bland annat så att Fennovoimas organisationsförändring beskriver kärnprocesserna i arbetet. Stuk har tidigare hårt kritiserat bland annat både säkerhetskulturen och kommunikationen i Pyhäjoki.

Fennovoima har beställt en tryckvattenreaktor med en effekt på 1200 megawatt av Rosatom som ska leverera kraftverket nyckelfärdigt.

Ett nybyggt kärnkraftverk söder om Finska viken i Sosnovyj Bor fungerar som referens för Hanhikivi. Den första reaktorn i Sosnovyj Bor är färdig.

Fennovoima har ett avtal om fast pris med Rosatom, därför ligger kostnadsberäkningen för kärnkraftverket kvar på 6,5–7 miljarder euro.

Ryska Rosatom äger en tredjedel av Fennovoima. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle kraftverket vara klart 2024, nu är siktet ställt på 2028.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Lahtismuseer erbjuder guldkantade skidminnen och radio- och tv-nostalgi

Mer läsning