"Feministpolitiken vägde mest kring fred och säkerhet"

– Det är ingenting mystiskt kring feministisk utrikespolitik, säger Margot Wallström. Det är bara fakta – vad som finns och inte finns. Bild: Margareta Bloom Sandebäck

Sveriges rödgröna regering har ett sista halvår fram till valet. Utrikesminister Margot Wallström (S) säger att hennes feministiska utrikespolitik har haft betydelse för fred och säkerhet.

Inför riksdagsvalet i Sverige i september samlar utrikesminister Margot Wallström (S) ett stort internationellt jämställdhetsseminarium i Stockholm.

För tre och ett halvt år sedan lanserade hon "något nervös" sin nya utrikespolitik. På scenen i Folkets Hus vid Norra Bantorget säger hon nu inför en internationell publik att det största inflytandet av hennes utrikespolitik blev inom fred och säkerhet.

– Det är att se till att kvinnor är representerade i alla skeden när sådana frågor diskuteras. Vi kan inte åstadkomma en hållbar fred om inte hälften av jordens befolkning är med, säger hon.

Under regeringsperioden sitter Sverige på ett tvåårsmandat i FN:s säkerhetsråd. Nu har samtliga uttalanden från rådet sedan 2017 innehållit en hänvisning till kvinnor, fred och säkerhet.

Sveriges FN-ambassadör och ansikte i säkerhetsrådet blev däremot en man, diplomaten Olof Skoog . Hans hustru Johanna , också karriärdiplomat, har fortsatt sköta den svenska ambassaden i Jakarta i Indonesien.

Praktisk politik

– Till många av dem som upplevde feministisk utrikespolitik som någonting provocerande har jag sagt att det här är någonting väldigt praktiskt, säger Margot Wallström till HBL. Det bygger på fakta: Finns det könsbaserad statistik i olika länder, finns det regler mot barnäktenskap, görs det någonting mot våld mot kvinnor?

I andra länder har man följt Sveriges exempel. I Tyskland arbetar en organisation för en feministisk utrikespolitik och Kanadas regering har gjort liknande skrivningar som den svenska.

På scenen säger Wallströms ministerkollega, EU- och handelsministern Ann Linde (S) att man ofta har skrattat åt tanken om en feministisk handelspolitik. Men studier visar nu att kvinnors affärsvinster oftare plöjs ner i samhället och familjerna än vad som är resultatet ur mäns business, säger hon.

Världsbanken visar också att det är till nackdel för världsekonomin att kvinnor är utestängda ur många yrken, av tradition ofta inom handeln.

Margot Wallström har också varit utrikesminister med en finländsk kollega med rätt så annan politisk infallsvinkel, Timo Soini .

Du och han sägs ha blivit "goda jobbkompisar". Hur ser han på din feministiska utrikespolitik?

– Det finns väl saker Timo ännu kan lära sig, skrattar Margot Wallström. Han har väl allmänt en mera konservativ syn i familjefrågor eller kring reproduktiv hälsa. Men i Norden har vi i allmänhet en ganska stor samsyn på jämställdhet.

Syns inte på alla områden

Wallströms kvinnoorienterade utrikespolitik har också fått kritik. Senaste sommar publicerade nitton frivilligorganisationer en kritisk rapport om att kvinnoaspekten inte syns kring invandringspolitiken eller den svenska vapenexporten. Wallströms uttalanden har också upprört konservativa länder i Mellanöstern som Saudiarabien.

Vid kongressen i Stockholm distribuerar Wallströms stab däremot listor över den feministiska politikens framgångar.

I Colombia eller Syrien ska Sverige ha fått kvinnor involverade i fredsarbete. Sverige bedöms ha fått fram flera kvinnor i allmänna val i Somalia och Moldavien och stöder mer än någonsin globala kvinnoorganisationer. Och i Europa har Frankrike och Irland efter svensk modell antagit lagar mot sexköp.