Feministpartiet uppmanar presidentkandidaterna att fördöma rasism

Feministpartiets ordförande Katju Aro flankeras av andra vice ordförande Pazilaiti Simayijiang och första vice ordförande Tuuli Kamppila. Bild: Peter Buchert

Frivillig värnplikt, en human flyktingpolitik och satsningar på minoriteter – där är några av ingredienserna i Katju Aros recept för att Feministpartiet ska ta plats i riksdagen 2019. På vägen dit utmanar hon presidentkandidaterna att fördöma rasismen på klarspråk.

Katju Aro var med om att grunda Feministpartiet sommaren 2016, fick det registrerat förra vintern och blev invald i Helsingfors stadsfullmäktige i våras. Hon hade inga motkandidater när partiets första egentliga partikongress på söndagen valde henne till ordförande för två år framöver.

– Nu gäller det att bygga ut verksamheten både i huvudstadsregionen och på riksnivå, säger hon.

Feministpartiet har cirka 700 medlemmar och siktar på att spräcka 1 000-gränsen före årsskiftet.

Även om feministiska och jämställdhetsfrågor drivs också i flera etablerade partier anser Katju Aro att det absolut behövs ett renodlat feministparti.

– De som driver jämställdhetsfrågor i andra partier är snarast lobbare i sina egna partier. De måste först övertyga sina egna för att puffa frågorna framåt, och först efter det kan de utmana andra partier. För oss är feminismen kärnan i hela verksamheten. Vi har inga interna konflikter, och det gör oss starkare än andra partier i den här frågan, säger hon.

Vad gör du för skillnad på feminism och jämställdhet?

– Den moderna feminismen är en rörelse som vill främja inte bara jämställdheten utan också annan jämlikhet och minoriteters rättigheter.

Aro säger att målsättningarna går hand i hand eftersom många människor har flera minoritetsidentiteter.

– Diskrimineringen har ofta dubbla eller parallella dimensioner. Tar man dem inte i betraktande samtidigt kommer vi inte åt att lösa problemen, säger hon.

Feministpartiets engagemang i minoritetsfrågor syns till exempel i samefrågan och i arbetet för att underlätta vardagen för funktionshindrade.

Partiet vill också utveckla värnplikten mot en bredare och mer allomfattande samhällstjänst till exempel för att parera miljöhot, medan själva värnplikten kunde bli frivillig. Partiet vill förnya äktenskapslagen så att inte ens presidenten ska kunna tillåta att minderåriga gifter sig. Utmärkande är också att partiet vill att Finland tar mer globalt ansvar, och driver en humanare flyktingpolitik.

I Helsingfors stadsfullmäktige har Katju Aro med drivit på ett initiativ för mer jämställdhet och jämlikhet tillsammans med kolleger över partigränserna. Listan har 30 punkter och Aro hoppas att så många som möjligt ska vara realiserade inom fyra år. Man har redan kommit framåt i fråga om gratis preventivmedel och tillgång till social- och hälsovårdstjänster för papperslösa.

Kritik mot vapenexporten

Feministpartiets första partikongress beslutade också att partiet varken ställer upp en egen presidentkandidat eller ställer sig entydigt bakom någon av kandidaterna. I stället utmanar man dem alla att kraftigare ta ställning i människorättsfrågor.

– Människorättsfrågorna är värdelösa om man inte står upp och försvarar dem just då de är som mest hotade. Det har vår nuvarande president inte riktigt insett när han talat om två ytterligheter i migrationsdebatten, säger Katju Aro.

Katju Aro anser att president Sauli Niinistö borde fördöma rasismen i klarspråk och inte tala om två ytterligheter i flyktingdebatten. Bild: Peter Buchert

Feministpartiet vill höra hur presidentkandidaterna skulle förbättra vad man kallar den mänskliga tryggheten eller säkerheten. Man anser att den borde vara det primära målet för Finlands säkerhetspolitik.

– Traditionellt söker säkerhetspolitiken trygga nationer och deras gränser. Samtidigt som det dör människor vid Europas gränser och Finland är det näst farligaste europeiska landet för kvinnor säljer de nordiska länderna vapen till stater som kränker mänskliga rättigheter. Jag undrar hur presidentkandidaterna tänker i den här frågan, säger Aro.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46