Feminism som bara är identitet är inte feminism

"Feminism är inte feminism om det enbart är en identitet eller ett teoretiskt förhållningssätt utan måste omsättas i någon form av praktisk handling."

I sin diskussion om vardagskommunism tangerar Nicolas von Kraemer (HBL 6.7) och Trygve Söderling (HBL 10.7) frågan vad feminism är, och det är en diskussion jag gärna hakar på. Det finns så klar...