Feminism, Nato och abortfrågor – det här skiljer de nordiska kristdemokraterna åt

I helgen samlas de finländska kristdemokraterna till partimöte. På bilden partiordförande Sari Essayah och riksdagsledamot Peter Östman. Bild: Ari Sundberg/SPT

De svenska kristdemokraterna har jobbat hårt för att profilera sig som ett progressivt parti, men i Finland och Norge betonar man starkare kristna värderingar. På lördag inleds finländska KD:s partimöte.

Under det senaste året har det stormat kring de nordiska kristdemokraterna. I Sverige öppnade partiledaren Ebba Busch Thor i juli upp för samarbete med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, något som väckte kritik bland de andra partierna. Inför EU-valet fick hon försvara KD:s abortlinje i den debatt som blossade upp efter att KD-politikern Lars Adaktusson upprepade gånger röstat mot aborträtt i EU-parlamentet, tvärtemot partiets linje.

I Norge befann sig kristdemokraterna vid årsskiftet i ett avgörande vägskäl: partiet måste välja mellan att ansluta sig till Erna Solbergs högerregering eller börja samarbeta med vänsteroppositionen. I januari valde partiet regeringen, men slitningarna inom partiet är fortfarande stora.

I Norge har kristdemokraterna lagt stort fokus på miljöfrågor. Ingelin Noresjø tycker att de nordiska kristdemokraterna kunde samarbeta mer. Bild:

– Ungefär hälften ville gå in i regeringen och hälften åt andra hållet. Utmaningen med dagens regering är att vi befinner oss långt ifrån Fremskrittspartiet (Norges högerpopulistiska parti), säger Ingelin Noresjø, vice ordförande för Kristelig folkeparti i Norge.

I Danmark klarade kristdemokraterna inte tvåprocentsspärren i det danska valet i juni. Partiet har inte suttit i Folketinget sedan 2005.

Lika i sak, olika i profilering

Vad förenar de nordiska kristdemokraterna, och vad skiljer dem åt? Partierna driver i hög grad samma politik med stort fokus på sjukvård, äldreomsorg, jobb och trygghet. Också miljösatsningar har letat sig in bland partiernas viktiga frågor, framför allt i Norge.

Däremot har KD i Sverige under Busch Thors ledning profilerat sig starkare i värdefrågor såsom adoptionsrätt för samkönade par, feminism och hbtq-rättigheter. I Sverige har KD också kämpat hårt för att partiet inte ska vara någon förlängning av kyrkan, eller tvärtom.

–  Vi är varken en församling eller en kyrka, utan ett politiskt parti med kristdemokratisk ideologi. Även ateister är välkomna. Det handlar inte om tro, utan hur man vill att samhället ska utvecklas, säger Kjell-Arne Ottosson, svensk KD-riksdagsledamot och medlem i Nordiska rådet.

Också partiernas väljarbas skiljer sig åt. I Sverige har KD:s och Sverigedemokraternas väljarbaser blivit allt mer lika varandra, enligt en ny mätning av Dagens nyheter och Ipsos. I Finland och Norge, däremot, är KD ett utpräglat center-högerparti.

Det finns skillnader i hur de nordiska kristdemokraterna profilerar sig, men den största skillnaden finns på individnivå, säger Kjell-Arne Ottosson. Bild: Riksdagen/SPT

–  I Sverige hade det varit helt otänkbart för KD att ha den diskussion man haft i Norge om att gå in i en vänsterregering, säger Ottosson.

Jämför man de nordiska KD-partiernas program finns det inte så stora skillnader, säger Peter Östman, som representerat KD i den finländska riksdagen sedan 2011.

–  Eventuella skillnader syns mest i hur olika politiker kommunicerar den kristdemokratiska ideologin.

Olikheter även inom partierna – "inte så svartvitt"

Åtminstone mellan svenska Ebba Busch Thor och finska Päivi Räsänen, de kanske mest synliga och omskrivna KD-profilerna i respektive land, har kommunikationen skilt sig åt. Busch Thor gick i Pridetåget som första KD-ledare någonsin, Räsänen kritiserar att kyrkan ens deltar. Busch Thor försvarar den svenska aborträtten, Räsänen är mot abort även vid våldtäkt. Busch Thor förespråkar en "ny borgerlig feminism", Räsänen har uttryckt att feminister pratar "nonsens".

Men det handlar mindre om olikheter partierna emellan och mer om vem du pratar med, säger Ottosson.

Abort

Finland: Försvarar samvetsfrihet som innebär att vårdpersonal inte kan tvingas delta i abort, som i Finland är tillåtet till vecka 12. I Finland kan abort beviljas upp till vecka 24 vid missbildning hos barnet - KD vill sänka gränsen.

Sverige: KD står bakom den svenska abortlagstiftningen som tillåter abort till vecka 18. Vill ha samvetsfrihet för personalen vid abort.

Norge: Vill skydda livet från första början, abort får inte göras efter vecka 12. Vill förbjuda abort efter vecka 12 även om fostret bär på allvarlig sjukdom. Kvinnor som är gravida med tvillingar och vill ta bort ett eller flera måste få saken behandlad i domstol.

HBTQ-rättigheter 

Finland: Äktenskapet baserat på partnerskap mellan kvinna och man är den bästa grunden för barnen. Anser att ingen ska diskrimineras för sin sexualitet, men erkänner bara två kön.

Sverige: Är för könsneutrala äktenskap, men vill överlåta äktenskapsbegreppet till civilsamhället. Samkönade par ska kunna prövas som adoptivföräldrar. Föreslår att transpersoner som tvingats till sterilisering vid könskorrigering ska få ersättning.

Norge: Anser att alla familjer ska ha samma rättigheter i samhället, men framhåller äktenskapet mellan man och kvinna och barnets rätt till en mor och far som det bästa.

Nato

Finland: Ett eventuellt Nato-medlemskap förutsätter ett brett stöd bland folket och bör föregås av en noggrann analys om det är gynnsamt för Finland.

Sverige: Anser att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato.

Norge: Är Nato-medlem.

EU:s roll

Finland: EU ska i sin verksamhet koncentrera sig på samarbete som ger den nationella politiken ett betydande mervärde. Besluten ska fattas så nära den person eller det samfund som berörs av beslutet som möjligt.

Sverige: Positiva till det svenska medlemskapet i EU, men tycker att det är viktigt att EU används på rätt sätt och att beslut fattas på bästa ändamålsenliga nivå. Gick till EU-val med budskapet ”Make EU lagom again”.

Norge: Inte EU-medlem men del av EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Försvarar avtalet mot EU-kritiker.

–  Alla inom KD är eniga om lika människovärde, däremot stöder inte alla Pridetåget på grund av sexualiseringen. Men debatten i Sverige blir lätt mycket svartvit, särskilt i etiska frågor.

Som exempel nämner han abortdebatten inför EU-valet.

–  Vi har stått bakom den svenska abortpolitiken i decennier, men det spelade ingen roll. Man ville medvetet missförstå vår ståndpunkt.

Också Östman tycker att laddade värdefrågor får oproportionerligt stor plats när medierna skriver om kristdemokraterna.

–  KD har stämplats som ett parti som är "mot homosexuella". Men KD:s politik är universell i Europa och 99 procent av vår politik berör vardagliga frågor, säger han.

Feminism ingen stor fråga i Finland och Norge

Men det är inte bara medierna som lyfter de laddade värdefrågorna, utan i Sverige även partiet självt – kanske för att skaka av sig sitt konservativa rykte. Men Busch Thors feminism har också kritiserats. Hon har förespråkat samvetsfrihet för personal vid abort och vill inte reglera föräldraledigheten för att uppmuntra fler män att vara hemma med sina barn. Varken i Finland eller Norge är feminism en fråga som tydligt lyfts av partiet.

–  Jag tycker fokuset på feminismen är helt extrem i Sverige, man tänker in feminism i allt, transportsystem och miljöförvaltning. Men också i Norge har vi många kristna som kallar sig feminister, säger Noresjø.

Östman säger att han aldrig hört starka feministiska tongångar inom partiet för att det inte har behövts.

–  I stället försöker vi i praktiken agera för jämlikhet. Vi har haft kvinnliga ordförande sedan 2004 och riksdagsgruppen består till 60 procent av kvinnor, säger han.

De nordiska kristdemokraterna kunde samarbeta mer, anser de alla.

–  Vi har ett gemensamt språk, gemensam historia och både Finland och Norge har en gräns till Ryssland. Därför är det jätteviktigt att vi har gränsöverskridande politiskt samarbete inom systerpartierna, men också regeringarna emellan, säger Noresjø.

Island har inget uttalat kristdemokratiskt parti och omnämns därför inte i artikeln.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning