Åbopolisen larmar om farlig drog efter fem dödsfall på kort tid

Åbopolisen lyfter fram Ksaloltabletter som säljs illegalt i Finland och som har orsakat dödsfall på andra håll i landet. Nu finns misstankar om att tabletter har kunnat spetsas med den mycket farliga drogen fentanyl. Bild: Teemu Salonen/Lehtikuva

Fem män i tjugoårsåldern har överraskande dött i Åbo bara under april månad. Polisen varnar för att en exceptionellt farlig drog eller medicin verkar sprida sig bland unga i staden.

De fem unga männen har dött i olika bostäder i staden, vid olika tidpunkter och på olika håll i Åbo. Enligt polisen i Egentliga Finland verkar dödsfallen inte ha en direkt koppling till varandra – men det finns gemensamma drag i dem som gör att polisen går ut med en varning.

Männen misstänks ha dött av en överdos av narkotika, alkohol eller mediciner eller av en samverkan mellan dem.

Kriminalöverkommissarie Jari Riiali säger i ett pressmeddelande att så många dödsfall under en så kort tid gör att polisen misstänker att en exceptionellt farlig drog eller ett ovanligt farligt läkemedel sprider sig bland unga i staden.

Polisen lyfter fram att A-klinikstiftelsen nyligen har varnat för lugnande medel som säljs i gatuhandeln som eventuellt har spetsats med fentanyl. Åbopolisen tar upp att det ångestdämpande läkemedlet Ksalol har lett till behov av sjukhusvård eller till och med dödsfall i Finland under våren.

Fentanyl igen är en mycket farlig opioid. För några år sedan orsakade droger inom fentanylfamiljen många dödsfall i Sverige, där man till och med talade om en epidemi. Även i Estland finns problem med fentanyl.

I Finland har det enligt Pirkko Kriikku, rättskemist vid Institutet för hälsa och välfärd, gjorts bara enstaka fynd av drogen. Stämmer uppgifterna om fentanyl i Åbo är det enligt Kriikku mycket oroväckande.

– Fentanyl är en mycket stark opioid som förlamar andningen och som redan i en lite dos kan vara farlig.

Hon betonar att hon uttalar sig på ett allmänt plan och inte kommenterar fallen i Åbo. Det tar också tid innan den rättsmedicinska undersökningen är klar och närmare uppgifter finns. Hittills har inget enligt henne tytt på att fentanylmissbruk skulle ha landstigit i Finland i någon högre grad.

Ksalol, som tabletterna i fallen kunde vara, finns inte till salu som medicin i Finland utan säljs i illegal gatuhandel. Den verksamma substansen är alprazolamin som hör till gruppen bensodiazepiner.

Bensodiazepiner används som ordinerat läkemedel, men är också mycket vanligt som drog. Det är i kombination med andra medel som den bli farlig. Inte sällan kombineras den med buprenorfin som står bakom den största delen av drogdödligheten i Finland.

Förgiftning på grund av droger är den näst vanligaste dödsorsaken bland män under 40 år i Finland. Snittåldern bland dem som dör är 33 år enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Drogdödligheten har ökat och 2019 dog 189 personer på grund av narkotikaförgiftning, i vardagligt tal överdos.

De ännu opublicerade siffrorna för 2020 tyder på att trenden fortsätter enligt Pirkko Kriikku.

– Särskilt oroväckande är att andelen unga blir fler, säger hon.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning