Fem tips: Så här undviker ni telefonångest hemma

Trött på bråk och skrik om skärmanvändningen i familjen? Den digitala antropologen Isabella Holm från Reaktor ger fem tips för att förbättra familjesämjan.

Om man lever tillsammans med någon annan gäller det att beakta de andra personerna i ens omgivning, säger Isabella Holm, som vill stärka förståelsen för hur digitaliseringen påverkar våra liv.

– Det kan vara svårt att slappna av om någon ligger i sängen och mejlar. Om man ofta bråkar är det ett tecken på att man ska tala om medieanvändningen, säger Holm till SPT.

Hur ska man gå till väga? Holm ger fem tips:

1. Undersök användningen

Hur många gånger öppnar du Facebook varje dag? Hur ofta låser du upp telefonen? Det här är frågor som få personer kan svara på. Det finns olika applikationer som granskar telefonanvändningen – installera en sådan. Efter att ni har fått klarhet i hur er digitala vardag egentligen ser ut finns bättre underlag för diskussion.

2. Fundera tillsammans

Många mobilbråk grundar sig i okunskap. Då man ser en familjemedlem med näsan i skärmen känner man av stress och distans, men förstår inte hur den andra personen resonerar eller vilken funktion telefonanvändningen fyller.

Yngre personer lever i en kultur där ständig interaktion och att vara anträffbar har ett högt värde. Om man håller en öppen diskussionskanal och är ärlig med vad telefonanvändningen betyder för en är det lättare att sätta upp gemensamma mål. En auktoritär ton fungerar inte alltid – därför är det viktigt att involvera familjens yngre i diskussionen.

3. Undvik förvirrande dubbla signaler

Vissa vuxna kollar slentrianmässigt e-post om kvällarna och har med den bärbara datorn i sängen. Är det nödvändigt? Att leda med exempel är att rekommendera. Man kan fundera på vad som går att skala bort i den egna medieanvändningen. Om man skickar dubbla signaler är det förvirrande för de yngre.

4. Är notifikationer nödvändiga?

Måste telefonen plinga till för varje notifikation på Whatsapp? Är det nödvändigt att på pushnotiser av sju olika mediebolag? Då man installerar en ny applikation kan det vara bra att direkt stänga av notiserna, eller begränsa dem. Be en vän eller familjemedlem om hjälp om det känns krångligt.

5. Mobilfria tider, zoner eller stunder

Det kan vara bra att freda olika platser eller stunder från mobiler. Vissa familjer äter middag utan telefoner. Andra lämnar telefonerna utanför sovrummet för att förbättra sömnen.

Man ska vara speciellt involverad då det gäller yngre barn för att säkerställa att de får tillräckligt med sömn.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03