Fem saker att hålla ögonen på då Finland blir ordförande i EU

Bild: Mikael Bobacka

Den 1 juli blir Finland ordförande i EU-rådet – organet där medlemsländernas regeringar samarbetar. Men vad betyder det för oss? Här är fem skeenden som kommer att vara aktuella för Finland.

Den stora skillnaden mellan det här årets ordförandeskap och den förra gången Finland var EU-ordförande 2006 är att det nu infaller precis efter ett EU-val, innan den nya kommissionen är tillsatt. Det...