Fem reflektioner om Handkedebatten

Peter Handke i samband med sin Nobelföreläsning i Stockholm. Bild: Jonas Ekstromer

I de skandalösa Nobelprisens historia framstår ändå fredspriset till Henry Kissinger som en klart värre tabbe än Handke, och sentida fredspriser som det till EU och Obama som lika diskutabla, om än av andra anledningar.

Efter en intensiv debatt har österrikaren Peter Handke nu tagit emot sitt Nobelpris. Under hösten har jag läst åtminstone 30 vägande inlägg om hans göranden och låtanden i Jugoslavienkrigens efterdyni...