Fem miljoner till sjukskötarutbildningen – viktigt med lämpade sökande

En plan om att öka antalet studieplatser inom social- och hälsovårdsbranschen ska beredas.

För att kunna garantera en god äldrevård behövs utbildade och kunniga vårdare. Nu när Finlands folk åldras ökar också efterfrågan på äldrevårdstjänster och fler vårdare behövs. Antalet sjukskötar- och närvårdarstudieplatser har ökat kraftigt under de senaste åren, men behöver öka ännu mer.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) säger att alla äldre personer måste garanteras rätten till god vård.

– Det är det minsta vi kan göra för den generation som byggt upp det här landet. Vi måste se till att det finns tillräckligt med kompetenta vårdare. Jag inleder beredandet av en plan för att öka antalet studieplatser inom social- och hälsovården. Vården av våra äldre får inte hänga på att det inte finns tillräckligt med vårdare.

Speciell brist råder på vårdare som är specialiserade på äldrevårdstjänster, geriatri och terminalvård. I framtiden kommer också kliniskt kunnande och kundservicekompetens att krävas inom vårdbranschen.

Fler studieplatser redan i år

– Som en snabb åtgärd ökar vi redan i år antalet studerandeår med 500 inom närvårdarutbildningen på andra stadiet, med särskild betoning på äldrevårdstjänsterna, säger Grahn-Laasonen.

Läroanstalterna kan använda tillägget antingen för att öka antagningen av närvårdarstudenter eller för examensinriktade fortbildningar för utexaminerade närvårdare.

Också sjukskötarutbildningen får ett tillägg.

– Vi ökar anslagen till yrkeshögskolorna med 5 miljoner euro för att höja antalet sjukskötarstudieplatser. Genom dessa åtgärder kommer vi i gång.

Antalet sökande till närvårdarutbildningarna har minskat. Det är vitalt att få fler att söka sig till branschen, säger undervisningsministern i ett pressmeddelande. Hon har också beslutit att återinföra möjligheten till inträdes- eller lämplighetsprov i studerandeantagningen för att garanterade sökande som är lämpade för branschen.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46