Fem månader till öppning – undvik att köra i Böle i sommar

Bilister rekommenderas att undvika Böleområdet under hela sommaren, om alternativa rutter är möjliga. Även spårvagnstrafiken över Bölebron stryps. Bild: Johanna Häggblom

Spårvagnstrafiken över Bölebron avbryts över sommaren. Även bilisterna får bereda sig på nya trafikarrangemang. I oktober öppnar Tripla.

Byggarbetena på Finlands för tillfället största byggarbetsplats har framskridit så långt att man i höst kan inviga de första färdiga utrymmena. Öppnandet sker stegvis.

Hela det nya området är stort som 50 fotbollsplaner och rymmer motsvarande 10 riksdagshus. Längst till höger den nya tågstationen, i mitten köpcentret och hotellet, till vänster bostadshus. Bild: YIT

Den 17 oktober slår köpcentret Tripla upp sina dörrar, och senast då ska även trafiken till och från köpcentret och Böle station löpa någorlunda smärtfritt. Samtidigt öppnar även själva stationen.

Det innebär en svettig sommar för de tusentals byggarbetare som ska hinna slå in de sista spikarna, röja undan de sista farthindren och asfaltera de sista vägavsnitten.

– Området kommer fortsättningsvis att vara en byggarbetsplats flera år framöver. De nya bostadshusen beräknas bli klara till årsskiftet och hotellet får sina första gäster i februari. Vi ligger ändå före den ursprungliga tidtabellen, säger projektchefen Päivi Ahlroos vid Stadskansliet.

Mall of Tripla började byggas 2015 och skulle enligt den ursprungliga tidtabellen stå klar först 2021. Bild: YIT

Hon är lättad över att man kommit så här långt.

– Det har varit ett enormt samarbete mellan så många olika instanser för att få allt att fungera. Staten, staden, byggherren, trafikrepresentanterna ...

Läs också: Köpcenter är miljardbusiness för byggföretag

Finlands största köpcentrum

Det nya köpcentret i fem plan, Mall of Tripla, fylls av butiker och restauranger. Längst ner finns beredskap för en framtida metrostation, men tills det beslutet är fattat kommer utrymmet att rymma en enorm surfbassäng, beachvolleyplaner och ett lekcentrum för barn.

– Över 90 procent av alla affärslokaler är uthyrda, vilket känns bra, säger Ahlroos.

Läs också: Surfvågor och vit sand i väntan på metron – i Böle förvandlas den tills vidare öde metrotunneln till ett semesterparadis

Huvudingången till köpcentret från Bölebron. Bild: YIT

I den nya tågstationen finns främst snabbmatsrestauranger och kiosker. I andra våningen satsas det på hälsa med bland annat en läkarstation och ett gym som är öppet dygnet runt. Även Tölö finska församling flyttar in.

Huvudingången till stationen från Bölebron. Bild: YIT

För att trafiken ska löpa i oktober krävs en hel del arbete över sommaren, vilket drabbar alla som på olika sätt passerar Böle.

– Under sommaren kommer de gamla rälsarna vid tågstationen att rivas, det gamla brodäcket att repareras och nya rälsar att monteras, beskriver projektchef Juuso Luoto arbetena för den kommande sommaren.

Arbetet påverkar tidvis även tågpassagerare eftersom man tvingas stänga av plattformar för en stund. Vissa tågturer annulleras.

Läs också: Så här såg det ut då byggarbetet började

I oktober tar man i bruk ett tilläggsspår i Böle, vilket ska göra trafiken smidigare och möjliggöra fler tågturer.

– Vi måste stegvis styra om de andra spåren till nya rutter. Flyttcirkusen gör att spårnätverket har full kapacitet först i slutet av 2020. Men då kommer stationen att ha två fjärrtrafikbanor i båda riktningarna. I dag måste fjärrtågen ofta vänta innan de kan köra in i Böle på grund av trängsel på spåren, så här ser vi en tydlig förbättring, säger Luoto.

Nio skyskrapor byggs intill det kommande köpcentret Tripla. Byggnaderna heter Trigoni och har tagits fram av byggföretaget YIT. Bild: YIT

Nästa steg i Böleprojektet är byggandet av de nio skyskraporna som ska resa sig söder om Bölebron. Den första skyskrapan med 51 våningar ska bli 180 meter hög och inhyser hotell, bostäder och en restaurang med utsikt.

Läs också: Högsta skrapan i Böle blir 180 meter

Fakta

Tripla-kvarteren i Böle

De nya Tripla-kvarteren består av ett köpcenter, en ny terminal för kollektivtrafiken, bostäder, ett hotell samt kontorslokaler. Dessutom finns ett underjordiskt parkeringshus och en cykelparkering med plats för 3 000 cyklar.

Den 17 oktober öppnar köpcentret. I framtiden räknar man med att Tripla sysselsätter 7 000 personer.

I oktober invigs också Böle nya järnvägsstation som är Finlands näst livligaste. År 2025 beräknas 850 bussar, 900 tåg, 400 spårvagnar och 130 000 passagerare per dag passera stationen.

Undantagsrutter hela sommaren

Spårvagnslinjerna 2 och 7 går inte till Västra Böle mellan 3.6 och 11.8 utan övergår till avvikande rutter. Linjen 2 går till ändslingan på Granvägen i Mejlans och linjen 7 slutar i Östra Böle. På banavsnittet från Folkpensionsanstalten till Böle ersätts spårvagnen av buss 2X.

Dessutom går linjerna 7 och 9 på grund av rälsarbeten inte till Böle station mellan 29.7 och 11.8.

Kustbanans E- och Y-tåg annulleras under vardagar 24–30.6 och 15–28.7. Trafiken ersätts med U- och L-tåg. På sommaren sker också ändringar gällande tågens avgångsplattformar i Böle.

Numreringen för plattformarna ändrar den 12.8 när plattform 5b blir 6 och plattform 6 blir 7 osv. Tågtrafiken på det nya tilläggsspåret börjar i oktober, den nya plattformen får nummer 11.

Byggplatsen påverkar även biltrafiken, eftersom filerna i korsningen av Bölebron och Bangårdsvägen byter plats. De nya filarrangemangen är markerade med streck på körbanan. Antalet filer blir i huvudsak oförändrat.

Mer information om ändringar på webbplatserna HSL.fi, reittiopas.hsl.fi och VR.fi.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning