Fem lysande små filmer

Letitia Wright som Svarta pantrarna-ledaren Altheia Jones-LeCointe. Bild: Des Willie Copyright BBC

I sin verklighetsbaserade antologi skildrar Steve McQueen det karibiska samhället i London från slutet av sextiotalet till åttiotalet. Det handlar om strukturell rasism och klass men sjuder av livsglädje, glöder av färg, och musik och dans är vapen i revolutionen.

"So if you are the big tree, we are the small axe, ready to cut you down" Bob Marley Fjolårets stora filmupplevelse var Small axe som jag, liksom de flesta andra, var...