Fem kloka saker scouterna lär sig på årets storläger

Huvudstadsregionens scouters läger samlar just nu 5 600 personer till Evois i Tavastehus. Bild: Matti Snellman

Årets största scoutevenemang, storlägret Kliffa 2018 pågår i helgen. Här listar vi fem saker scouter är bra på – kanske till och med bättre än icke-scouter.

Tusentals scouter från huvudstadsregionen samlas den här veckan på storläger i Evois i Tavastehus. Med sina 5 600 deltagare är lägret det största distriktslägret någonsin i Finland – ett tecken på att scoutrörelsen har det bra, i alla fall om man frågar Finlands svenska scouters ordförande Malin Lindholm.

– Scoutingen i Finland mår bra just nu, det kan man säga. Scouterna är stolta över sin hobby. Medlemsantalet ökar och det ger underlag för att ordna allt större läger, säger Lindholm, som själv jobbar på lägrets servicecenter.

Lägrets aktiviteter består av olika så kallade programdalar, alla med ett eget tema. Det finns en vattendal med simning och gyttjebrottning, en dal med fokus på globala frågor och fred, en dal med olika klättringsaktiviteter och en orienteringsdal. Också miljöfrågor kring Östersjön är på tapeten och en del av programmet ordnas i samarbete med Världsnaturfonden WWF.

Lägret arrangeras i huvudsak av frivilliga krafter. Bild: Matti Snellman

Lägrets program är också anpassat enligt moderna trender. Till exempel används smarttelefoner i en del program och det finns möjlighet att ladda sin telefon.

Lindholm berättar att man inom scoutrörelsen nu funderar mycket kring vilka traditioner som är värda att bevara, och vilka som kan vara exkluderande.

– Till scouternas värderingar hör att alla som vill ska få vara med. Man jobbar nu med att avveckla hinder så att alla ska ha en möjlighet att hålla på med scouting. Det kan handla om fysiska hinder som funktionsvariationer eller att få med personer från olika socioekonomiska bakgrunder. Man försöker göra scoutingen öppen och tillgänglig för alla, säger Lindholm.

Årets storläger till ära bad HBL Finlands svenska scouters ordförande Malin Lindholm att sammanfatta fem nyttiga saker som scouterna lär sig på lägret. Här är listan:

1. Att leda och organisera stora frivilligorganisationer

En lägerupplevelse för 5 600 personer förverkligas av över 500 frivilliga – planeringen har pågått i två år. På Kliffa har man uppdragspatruller, där explorerscouter (unga i åldern 15-17 år) vid sidan av sitt eget program jobbar med olika uppgifter för att få lägrets vardag att gå ihop. Allt detta skulle inte lyckas utan att motivera och inspirera frivilliga till att ge av sin tid och energi för ett gemensamt mål.

Huvudstadsregionens scouters sjunde storläger. Pågår 23-31.7 i Evois i Tavastehus.

Deltagarna består till största del av barn och unga i åldern 7-22 år. Lägret ordnas i huvudsak med frivilliga krafter.

Lägrets program består av mångsidiga aktiviteter i naturen och nya erfarenheter. En målsättning är att deltagarna får överträffa sig själva. Under en lägerdag är deltagarna ute på äventyr i de olika programdalarna och mot kvällen samlas hela lägret till gemensamma kvällsprogram eller till en mera traditionell aftonbrasa i små grupper.

2. Miljöfrågor

Att visa respekt och omsorg för naturen sker som en del av scoutprogrammet. Under Kliffa finns till exempel en programdal där man fokuserar på att skydda Östersjön. I en programdal samarbetar man tillsammans med Världsnaturfonden WWF kring miljöskydd med hjälp av en app. Scouterna för alltså fram frågan på ett sätt som är relevant för unga.

3. Problemlösning

För att organisera ett läger för tusentals personer i skogen behövs bland annat elektricitet, vatten, trygga sovplatser, säkerhetsarrangemang och medicin. Scouterna anpassar sig till omgivningen och löser problemen med de resurser som finns att tillgå – så att alla deltagare får en trygg lägerupplevelse.

4. En stark gemensam värdegrund

Scoutingen fungerar med en stark gemensam värdegrund, vilket konkretiserats i att människor i olika åldrar smärtfritt jobbar tillsammans och smidigt samarbetar med personer man inte känner sedan förut.

5. Att ta initiativ och bära ansvar

I scouterna lär man sig från ung ålder att ta hand om sig själv genom att till exempel diska sina kärl efter maten, hålla ordning och reda i sitt tält och att komma i tid till programmen. Bland äldre scouter syns ansvaret i att man leder och koordinerar helheter och tar ansvar för andras välbefinnande, till exempel i en lägerkår eller ett arbetsteam.

Bild: Susanna Mikander

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning