Fem frågor som delade åsikterna i EU-debatten – "Om Kalifornien kunde sätta bilindustrin på plats så kan vi"

De grönas Pekka Haavisto är bekymrad över att kraven på människorättsfrågor och klimatfrågor inte varit lika höga i hela Europa i snitt som de är i till exempel Finland. Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

På söndag är det EU-val. Letar du ännu efter skillnader mellan partierna, så gav EU-valdebatten i Sanomahuset på tisdagen åtminstone fem områden där åsikterna går isär.

1. Hur ska EU stoppa skatteflykt? Tre av partierna i Sanomas debatt anser att EU ska sätta en miniminivå för företagsskatterna, för att lindra skattetävling mellan EU-länderna. De partierna är Vänst...