Fem frågor att hålla ögonen på då politiska hösten inleds

Bild: Lehtikuva / Anni Reenpää

Säkerhet, vård, alkohollagen, underrättelselagen och företagsstöd – det är höstens snack i politiken. Samtidigt elektrifieras luften av stundande presidentval och förhandlingarna på arbetsmarknaden. Kampen inom oppositionen är också vass då skuggbudgetarna närmar sig.

1. Underrättelselagen

I dag inleds hösten i riksdagen, och redan på fredag ska gruppledarna för riksdagspartierna samlas för att diskutera den omtalade underrättelselagen, och hur den kan gå vidare.

Innan lagtexten tagit form har ämnet blivit en av höstens större frågor, eftersom regeringspartierna och en del oppositionspartier vill att lagen ska kunna behandlas redan den här riksdagsperioden, trots att det krävs en grundlagsändring. Det är möjligt om fem sjättedelar, det vill säga minst 167 ledamöter, röstar för att behandla grundlagsändringen utan att vila över nästa riksdagsval. Oppositionspartierna är i princip beredda att diskutera det, men det är innehållet i själva lagen som är avgörande.

2. Tjuvstarter i presidentspelet?

Säkerhetsläget kommer också att prägla september då Finlands närområden blir skådeplats för stora krigsövningar. Finland deltar i den svenskledda övningen Aurora 17 med bland annat USA samt i marinövningen Northern Coasts. Ryssland och Vitryssland arrangerar Zapad 17, som väntas bli den största övningen sedan kalla kriget.

Säkerhetsdebatten tystnar inte efter det heller. Presidentvalet i januari kommer att elektrifiera hösten trots att valkampanjerna inte är officiellt igång.

3. Vård, sprit och eutanasi

Vårdreformen har skjutits upp eftersom grundlagsutskottet krävde ändringar i lagen om valfriheten i vården. Det nya förslaget ska nå riksdagen först efter nyår, men eftersom det ska ut på remiss redan i slutet av oktober blir det ett samtalsämne redan då.

Till vårdrumban hör också medborgarinitiativet om joursjukhusen, som var i remissdebatt före sommarpausen. Också medborgarinitiativ om bland annat eutanasi, moderskapslagen och Malms flygplats är under behandling.

Alkohollagen har genomgått flera kompromisser, men är inte desto mindre knepig för många i regeringspartiet Centern. Det kan bli en så kallad samvetsfråga, där ledamöterna får rösta enligt eget samvete.

4. Våra inkomster och företagsstöden

Regeringens budgetförslag publiceras den 19 september och då följer riksdagsdebatten.

Oppositionspartierna rustar redan upp för sina skuggbudgetförslag.

Vänsterförbundet kritiserar regeringen för att ha låtit inkomstklyftorna växa igen, efter några år då inkomstklyftorna minskat. I kombination med den blåsiga hösten på arbetsmarknaden blir åtminstone jobb och inkomster en av de stora budgetdiskussionerna.

En annan är den eviga frågan om företagsstöden, som regeringen lovat gallra i men nu skjutit över på en parlamentarisk arbetsgrupp.

Och familjeledigheterna, som regeringen lovat börja bereda, kommer att pocka på förslag och hård press från de oppositionspartier som väntat på en mer grundlig reform än den som är i görningen.

5. Ny oppositionskamp

Men också spelfältet inom oppositionen är nytt. SDP kämpar medan De gröna tagit ny fart i opinionsmätningarna.

Och som ytterligare ett nytt element är Sannfinländarna i opposition sedan i somras, riktande sina pilar mot utbrytargruppen Blå framtid.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning