Fem coronasmittade vid Åbovarvet

Fem personer har bekräftats smittade av coronaviruset vid Åbovarvet Meyer Turku. Bild: Mikael Piippo/SPT

De fem coronasmittade hör inte till Meyer Turkus anställda, men har dagligen arbetat vid varvet i Åbo. Meyer Turku utreder nu hur många av deras anställda som kan ha exponerats för viruset.

Fem personer vid Åbovarvet Meyer Turku har bekräftats smittade av coronaviruset.

Det är inte varvets egna anställda, utan fem personer anställda av en underleverantör, som bekräftats smittade av viruset, säger Meyer Turkus kommunikationschef Tapani Mylly. De fem smittade har ändå varit i daglig kontakt även med Meyer Turkus anställda.

– Vi utreder nu i tätt samarbete med underleverantören och hälsomyndigheterna hur många personer som riskerar att ha smittats. De försätts alla i karantän, säger Mylly.

Före coronaepidemin arbetade cirka 2 000 personer anställda av underleverantörer dagligen vid Åbovarvet, utöver Meyer Turkus cirka 4 000 egna anställda. Under epidemin är antalet mindre, men Mylly kan ännu inte uttala sig om hur många personer som nu kan ha exponerats för viruset.

För att skydda de smittades privatliv kan han inte kommentera något mer specifikt om smittofallen.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning