Feltänkt om Finland skapar arbete för personer med funktionsnedsättning med svensk Samhall-modell

Bild: Wilfred Hildonen

Med förvåning läser vi att Finlands regering vill starta en motsvarighet till svenska Samhall, ett statligt företag med uppdrag att skapa arbeten för personer med funktionsnedsättning. Propositionen är redan inskickad, berättar arbetsminister Tuula Haatainen i svenska medier.

Vi som verkar inom den svenska städ- och servicebranschen vill i stället varna Finland för att gå samma väg som Sverige. Låt oss få dela med oss av de svenska erfarenheterna.

Grundproblematiken är att Sveriges regering tillför ett statligt bolag mycket stora summor pengar, utan krav på tydlig redovisning. Det handlar om cirka 660 miljoner euro per år (2021) i så kallad merkostnadsersättning. Samhall har med hjälp av de årliga statsstöden växt till Sveriges största företag, mätt i antal anställda.

För Almegas medlemsföretag inom städbranschen har detta fått en mycket stor påverkan. Vi har nyligen gjort en undersökning som visar att i norra Sverige vinner Samhall fler städupphandlingar än de fyra största privata städföretagen tillsammans. I Norrbotten vinner Samhall hela 78 procent av de städupphandlingar man deltar i. Många företag har sedan länge också gett upp försöken att konkurrera med Samhall och deltar inte längre i upphandlingarna.

Det svenska Konkurrensverket har konstaterat att det inte går att se om merkostnadsersättningen från staten verkligen motsvarar merkostnaden för de anställda med nedsatt arbetsförmåga som jobbar med städuppdragen. Oavsett vilken modell man väljer för att hjälpa människor med ett berättigat behov av stöd och hjälp på arbetsmarknaden, tycker vi inom den svenska städ- och servicebranschen att det är viktigt att stöden redovisas transparent och på individnivå. På så sätt kan alla aktörer konkurrera på lika villkor.

Funktionsrättsrörelsen i Sverige är inte heller nöjda med den svenska Samhall-modellen. Även den vill se ett stöd som följer individen. Ett sådant stöd kan nämligen ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att själva välja vilken aktör som ska hjälpa dem in på arbetsmarknaden. En annan fördel som den svenska funktionsrättsrörelsen pekar på är möjligheten att följa upp om individen faktiskt fått det stöd denna har rätt till. I Sverige går inte det i dag, och vittnesmålen om missförhållanden på Samhall är många.

Finlands arbetsminister Tuula Haatainen säger till den svenska nyhetsbyrån TT att man vill "hjälpa de människor som har det allra svårast att få in en fot på arbetsmarknaden". Också här vill vi höja ett varningens finger. Den svenska myndigheten Statskontoret har konstaterat att personer med språksvårigheter och lätta funktionsnedsättningar är överrepresenterade bland Samhalls anställda. De personer med funktionsnedsättningar som verkligen behöver stödet nekas plats, eftersom de jobb som Samhall erbjuder är alltför krävande. Vår erfarenhet säger därför att det är helt centralt att hitta en modell som säkerställer att det är just den målgrupp man önskar hjälpa, som också får anställning i "Finlands Samhall".

Dessvärre ger inte heller forskningen stöd för att det är rätt väg för Finland att starta ett Samhall. Johanna Gustavsson, lektor vid Örebro universitet, visar i sin forskning att ett individanpassat stöd är det som fungerar bäst för att få personer med funktionsnedsättning i arbete. Faktum är att redan i dag arbetar de allra flesta som har en funktionsnedsättning i små privata företag.

Vi rekommenderar Finlands riksdag att ta del av de granskningar av Samhall som gjorts av Sveriges Televisions "Uppdrag Granskning", samt fackförbundstidningen Dagens Arbete. Läs också rapporterna från Statskontoret och Riksrevisionen. Då kommer det vara svårt att se varför Finland skulle följa Sveriges exempel i detta avseende.

Värt att notera är också att Sveriges riksdag nyligen krävt att en extern utredning av Samhall ska genomföras för att komma till rätta med brister och utreda hur ett stöd som följer individen kan se ut. Och i dagarna beslutade även Riksrevisionen, en oberoende myndighet vars uppdrag är att granska den statliga verksamhetens effektivitet, om en ny granskning av bolaget.

Naturligtvis ska Finlands politiska beslutsfattare hjälpa dem som står allra längst från arbetsmarknaden att få en in en fot där. Men ett finländskt Samhall är tyvärr inte rätt väg.

Thomas Erséus, vd, Andreas Åström, näringspolitisk chef, Almega – Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn, Marcus Lindström, branschchef, Almega Serviceföretagen


Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning