Felen duggar tätt

Varför är flödesradion ett självändamål när konceptet är så övermäktigt för redaktörerna att lyssnarna måste ha medlidande och överseende?