Felen duggar tätt

Varför är flödesradion ett självändamål när konceptet är så övermäktigt för redaktörerna att lyssnarna måste ha medlidande och överseende?

En del "fel" kan säkert avfärdas som smaksak, men när mediespråkforskningen (Jenny Stenberg-Sirén, HBL 6.3) försvarar ordet biblotek (kanske också pogram och aptek?), som ledigt uttal håller jag inte med. De ordformerna är helt enkelt fel (utan citattecken) och vittnar om bristande språkintresse och dålig allmänbildning.

Häromdagen tyckte en redaktör att hon kunde säga erbjuda på (för att det heter bjuda på?) och i följande andetag använde hon det förbryllande uttrycket representera oss på. En annan radioröst drog till med professor emeri:tus med betoning på i:et. Radio Östnylands professor eremitus för länge sedan var en roligare miss som Grönköpings Veckoblad enligt en släkting tacksamt betalade ett litet honorar för och publicerade under rubriken Pressgrannar.

Varför är flödesradion ett självändamål när konceptet är så övermäktigt för redaktörerna att lyssnarna måste ha medlidande och överseende? Felen slinker inte igenom då och då utan de duggar tätt. Om morgnarna behöver man inte lyssna många minuter för att höra flera fel och språkliga plumpheter. Det verkar som om det var viktigare för Vega att redaktörerna får experimentera med slarvspråk och prata strunt än att lyssnarna erbjuds kvalitet.

Bra att den klassiska kvällen sänds i repris trots att Vegatoppen har getts bättre sändningstid. I ett land med så många internationellt framgångsrika unga dirigenter och musiker inom den klassiska musiken är det förvånande att Vegas musikflöde innehåller en så försvinnande liten andel klassisk musik. I cellotävlingen i Åbo nyligen (Yle Radio 1) var dirigenten 22, finalisterna alla under 30, den yngsta 19 och vinnaren bara 20 år gammal. Unga entusiaster i publiken intervjuades. Klassisk musik har en bred publik. Det borde passa Yle Vega.

Gunilla Malm Helsingfors

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning