Feldt-Ranta: Största hotet mot välfärdsstaten är landets regering

Maarit Feldt-Ranta talade i Ingå på första maj. Bild: SPT-arkiv/Ari Sundberg

– Vår uppgift är att se till att den nuvarande regeringen inte slår sönder, spjälkar och säljer vårt nordiska välfärdssamhälle till marknaderna, sade Maarit Feldt-Ranta (SDP) i sitt förstamajtal i Västankvarn i Ingå.

Maarit Feldt-Ranta förklarar att den nordiska välfärdsstaten består av tre hörnstenar.

– Välfärdsservicen som utbildning, hälso- och socialservicen, tillhör alla. Socialskyddet, som barnbidrag, pensioner och en bastrygghet, tillhör också alla. Den tredje hörnsten är avtalssamhället, det vill säga en arbetsmarknadsmodell, där vi löser saker genom att diskutera och förhandla, inte genom att diktera eller ta makten i den starkastes händer.

Det största hotet för den nordiska välfärdsstaten för tillfället i Finland är landets regering, anser Feldt-Ranta.

– Juha Sipiläs regering är en helt ny sorts högerregering, som försöker förändra Finland från ett nordiskt välfärdssamhälle till ett land som drivs av marknadskrafter. Regeringen vill minska den offentliga sektorns betydelse, bolagisera de flesta samhällsfunktionerna, försvaga löntagarorganisationernas och löntagarnas ställning, riktar alla sina nedskärningar mot arbetslösa, barnfamiljer, pensionärer, studerande och andra svagare grupper i samhället. Samtidigt har regeringen gett enorma skattelättnader till människor i bra ställning, till kapitalstarka och till människor som ärver miljoner.

Bolagiseringen och marknadslogiken kommer att förändra hela basen för det välfärdssamhälle vi har i dag, anser Feldt-Ranta.

– Det finns andra värden i samhället än marknadsvärdet. Ett land kan inte ledas som ett företag. Marknaderna i sig är inte illa, men de är inte lämpade att ta hand om de svagaste och marknaderna har inte heller tålamod att långsiktigt främja välfärden. Marknadssamhället är ett samhälle för de starkaste. Välfärdssamhället är ett samhälle för oss alla.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning