Felaktigt om SFP:s familjepolitik

6+6+6-modellen möjliggör att föräldrarna kan sköta sitt barn hemma en längre tid med föräldraledighet.

Eva Hannus insändare i HBL 10.9 där hon kritiserar SFP:s modell för en flexibel och jämställd familjepolitik innehåller flera sakfel. Hon svartmålar SFP:s familjepolitik med påhittade argument.

Hannus påstår att partiet vill halvera barnens tid hemma från tre år till ett och ett halvt år, vilket inte stämmer. 6+6+6-modellen för föräldraledighet som SFP förespråkar handlar just om föräldraledigheten, inte hemvårdsstödet. Enligt 6+6+6-modellen förlängs den nuvarande föräldraledigheten (som tar slut när barnet är 9-10 månader) till 18 månader, vilket betyder att barnet är 1,5 år när föräldraledigheten tar slut. Utöver föräldraledigheten kunde man sedan sköta barnet hemma med hemvårdsstöd.

6+6+6-modellen innebär att den inkomstrelaterade föräldraledigheten förlängs med ca 6 månader jämfört med nuvarande system, vilket skulle förbättra småbarnsfamiljernas ekonomi. Och även om båda föräldrarna inte tar ut sina 6 månaders perioder så kunde den ena föräldern vara hemma på föräldraledighet i ett år (6+6), vilket är längre än i nuvarande system.

Vad gäller flexibiliteten i systemet som Hannus även ifrågasätter så möjliggör 6+6+6-modellen att föräldrarna kan sköta sitt barn hemma en längre tid med föräldraledighet än nu, den andra förälderns del av föräldraledigheten förlängs betydligt jämfört med nuläget och föräldraledigheten skulle kunna kombineras flexibelt med hemvårdsstödet.

För min del är debatten avslutad så länge motargumenten inte baserar sig på fakta.

Cecilia Ehrnrooth kretsordförande, SFP i Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03