Felaktigheter om 5G

"Faktum är att det rent vetenskapligt inte finns någon orsak att tro att radiovågor, med de effekter som används inom mobiltelefoni eller trådlösa nätverk, skulle vara skadliga."

I HBL 14.8 skriver Ralf Nyberg och Lennart Hardell om 5G. Gällande uppropet som man hänvisar till så finns det cirka 8 miljoner "vetenskapsmän" i världen. Det finns vetenskapsmän som tror att jorden är platt. Det finns vetenskapsmän som förnekar antropogen klimatförändring etcetera. Att hänvisa till en sådan lista är bara blind tro på auktoriteter. Bättre då att sätta sig in i den omfattande forskning som finns på området.

Faktum är att det rent vetenskapligt inte finns någon orsak att tro att radiovågor, med de effekter som används inom mobiltelefoni eller trådlösa nätverk, skulle vara skadliga. Det finns massor av forskning och epidemiologiska data, även av "oberoende" forskare som bekräftar detta. Faktum är att man i en nyligen gjord studie fann att råttor som utsattes för mobilstrålning levde längre. Vill man studera detta seriöst kan man dock inte välja att plocka ett resultat, ur en studie.

Om man sätter sig in i skillnaderna mellan 5G och 4G i stället för att skriva alarmistiska insändare så ser man att 5G används för dataöverföring, inte tal och arbetar med högre frekvenser som dämpas lättare. Därför har man flera basstationer, men med lägre effekt. Man använder även en teknik som heter MIMO för att styra signalen dit den skall i stället för att "stråla brett". Det finns således ingen orsak att anta att 5G skulle vara "farligare" än 4G och att oroa sig för det är ungefär som att oroa sig för att få hudcancer av månljus om man ser till effektnivåer.

Anders Gustafsson

Mariehamn

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03