Felaktiga avgifter förargar stadscyklister – HRT: "Notan en bra påminnelse"

Upp på flaket. HRT har fyra lastbilar som flyttar cyklar från de överfulla stationerna i centrum till tomma stationer i bostadsområden. Joni Töyräs flyttar cyklar vid Kampens metrostation. Bild: Niklas Tallqvist

Stadscyklarna, som förra sommaren fick en välförtjänt succéstämpel, har inte rullat in på sitt andra år lika smidigt. När HBL frågade läsarna om kommentarer märktes det snabbt att tekniska problem och oklarheter med återlämning ställt till det för många.

Meddelanden från kunder om mystiska 89 euros notor på stadscykelturer började dimpa ner till HRT strax efter att säsongen börjat i maj. Kundservicen för stadscyklarna blev ordentlig stockad när kunderna började ringa in och ville veta varför de fått stora räkningar för sent returnerade cyklar, trots att returneringen enligt dem fungerat normalt och inom utsatt tid.

Så här skriver en läsare om sitt trubbel med stadscyklarna:

"Jag kom till en station som var fullsatt och försökte enligt instruktionerna låsa fast cykeln vid en annan cykel som stod vid stationen. Det lyckades inte efter många försök och resultat var att min cykel inte registrerades som returnerad i systemet. Jag hann skriva ett meddelande till kundservicen inom en halvtimme efter att jag hade börjat använda cykeln men jag har inte fått svar. Nu har jag en avgift på 89 euro på mitt HRT-konto och jag har inte kunnat använda stadscyklarna sedan 8.5."

Populärt. Var och en av Helsingfors 1 400 stadscyklar används i genomsnitt nästan åtta gånger per dag. Bild: Niklas Tallqvist

Instruktionerna otydliga

HRT:s projektchef för stadscyklarna, Samuli Mäkinen, bekräftar att det kom in mycket klagomål just angående felaktiga avgifter – till och med så mycket att kundservicen blev stockad. Det visade sig handla om misskommunikation mellan HRT och kunderna. Instruktionerna för återlämning – som fanns på cyklarna och vid stationerna – var helt enkelt inte tillräckligt lättbegripliga.

– Vi har nu publicerat tydligare instruktioner för hur man ska göra vid återlämning då en station är fullsatt. De instruktionerna finns på nätet och på sociala medier, säger Mäkinen.

Vi tänker inte låta det bli en vana att man får pengarna tillbaka efter minsta lilla klagomål

Enligt Mäkinen har HRT betalat tillbaka avgiftssumman på 89 euro till kunder i sådana fall där det tydligt handlat om missförstånd. Man kommer också att anställa fler personer till kundservicen för att minska stockningar. Men HRT kryper inte helt och hållet till korset – ett visst ansvar finns också hos kunden.

– Vi tänker inte låta det bli en vana att man får pengarna tillbaka efter minsta lilla klagomål. Avgiften är en bra påminnelse för att lära känna systemet tillräckligt bra. Och om det skett ett missförstånd får man sina pengar tillbaka. Det har också varit en påminnelse för oss att instruktionerna måste vara så tydliga som möjligt. Det här är något nytt för både oss och kunderna och vi lär oss hela tiden nya saker.

Många kunder har också blivit snopna då cykelställningarna på deras station gång på gång stått tomma och de fått gå till nästa station där cyklar finns. Det är problem som HRT försöker åtgärda genom att flytta cyklar från de mest stockade stationerna till stationer som står tomma. Även här är den stora utvidgningen boven – 1 400 cyklar är svåra att hålla koll på, säger Mäkinen.

Bild: Niklas Tallqvist

Eget cykelnät för Esbo?

Bakgrunden till de problem som uppstått med stadscyklarna i år är den utvidgning som skett sedan i fjol. Antalet stationer och cyklar tredubblades och det har medfört vissa bekymmer med cyklarnas underhåll. Men trots en del svårigheter har helsingforsarna tagit årets cykelsäsong emot väl. Antalet användare har dubblats sedan fjolårets säsong slutade i oktober.

– Det finaste har varit att helsingforsarna är så aktiva stadscykelanvändare – de aktivaste av alla Europas stadscykelstäder.

På frågan på vilka håll det mest önskats att stadscykelnätet skulle utvidgas mot brister Mäkinen i skratt.

– På alla håll. Det har önskats utvidgning åt alla håll. Men just nu har vi ett system av en viss storlek och planerar inte att utvidga nätet. Nästa sommar får vi tillbaka de tio stationer som lånats ut till Esbo, men det är all utvidgning som är på väg.

I Esbo pågår under sommaren ett pilotprojekt där stadscyklarna lämplighet i staden testas. Esbo har i sommar tio stationer med 100 cyklar i Mattby-området. Esbo stad har i maj också lämnat en offertförfrågan för ett eget stadscykelsystem. Målet är att ha ett eget system på våren 2018 som innefattar ungefär 500 cyklar och 50-60 stationer.

– Pilotprojektet har hittills visat att det finns en viss efterfrågan för ett stadscykelsystem också i Esbo, säger Johanna Nyberg, trafikförvaltningschef på Esbo stad.

Fakta

Stadscyklarna i Helsingfors

1 400 cyklar vid 140 stationer.

Cirka 21 000 registrerade användare. Över 10 000 fler än i fjol.

Varje cykel används i snitt åtta gånger per dag.

I medeltal görs över 7 000 resor med cyklarna per dag.

Säsongen fortsätter till 31.10.

Källa: Samuli Mäkinen, HRT

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning