Fel om åländska EU-röster

Visst har de åländska rösterna varit oerhört viktiga, även om det inte är så entydigt.

HBL (24.1) skriver på ledarplats om Ålands möjligheter att få sin egna, välmotiverade, plats i Europaparlamentet. Det är helt korrekt som det framgår i ledaren att de åländska rösterna har varit viktiga för SFP:s framgångar i EU-val och för att garantera en finlandssvensk representation i parlamentet. Däremot hade det smugit in ett fel beträffande de åländska rösterna då man konstaterar: "... utan dem hade partiet blivit utan mandat i de tre senaste EU-valen."

Faktum är att i valet 2004 hade SFP säkrat en plats i parlamentet med cirka 2 300 rösters marginal och i valet 2014 med cirka 8 200 rösters marginal även om Åland skulle ha varit en egen valkrets och haft ett eget mandat. År 2014 nådde SFP de facto det tionde av 13 mandat i valet. Däremot skulle SFP ha behövt cirka 4 300 flera röster i valet 2009 utan de åländska rösterna. Så visst har de åländska rösterna varit oerhört viktiga, även om det inte är så entydigt som konstaterandet i HBL:s ledare var.

Fredrik Guseff partisekreterare, SFP

Svar Beklagar otydligheten i ledartexten. Slutsatsen att SFP skulle ha blivit utan mandat i de senaste EU-valen byggde på hypotesen att Finland hade avstått en av sina tretton platser till Åland. I det läget hade SFP:s jämförelsetal utan åländska röster inte räckt till den tolfte platsen.

Som det också framgår av Fredrik Guseffs insändare försvagas SFP:s väljarunderlag på ett betänkligt sätt utan Åland.

John-Erik Jansén ledarskribent, KSF Media

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03