Fel om åländska EU-röster

Visst har de åländska rösterna varit oerhört viktiga, även om det inte är så entydigt.

HBL (24.1) skriver på ledarplats om Ålands möjligheter att få sin egna, välmotiverade, plats i Europaparlamentet. Det är helt korrekt som det framgår i ledaren att de åländska rösterna har varit viktiga för SFP:s framgångar i EU-val och för att garantera en finlandssvensk representation i parlamentet. Däremot hade det smugit in ett fel beträffande de åländska rösterna då man konstaterar: "... utan dem hade partiet blivit utan mandat i de tre senaste EU-valen."

Faktum är att i valet 2004 hade SFP säkrat en plats i parlamentet med cirka 2 300 rösters marginal och i valet 2014 med cirka 8 200 rösters marginal även om Åland skulle ha varit en egen valkrets och haft ett eget mandat. År 2014 nådde SFP de facto det tionde av 13 mandat i valet. Däremot skulle SFP ha behövt cirka 4 300 flera röster i valet 2009 utan de åländska rösterna. Så visst har de åländska rösterna varit oerhört viktiga, även om det inte är så entydigt som konstaterandet i HBL:s ledare var.

Fredrik Guseff partisekreterare, SFP

Svar Beklagar otydligheten i ledartexten. Slutsatsen att SFP skulle ha blivit utan mandat i de senaste EU-valen byggde på hypotesen att Finland hade avstått en av sina tretton platser till Åland. I det läget hade SFP:s jämförelsetal utan åländska röster inte räckt till den tolfte platsen.

Som det också framgår av Fredrik Guseffs insändare försvagas SFP:s väljarunderlag på ett betänkligt sätt utan Åland.

John-Erik Jansén ledarskribent, KSF Media

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00