Fel i bansystemet försenar tåg på kustbanan

Tågen på kustbanan är ordentligt försenade på grund av ett fel i bansystemet. VR beräknar att förseningarna är 45–90 minuter.

Det IC-tåg som avgått från Åbo släpar 50 minuter efter i tidtabellen. Banförvaltningscentralen uppger att felet finns i Pikis och att det försinkar tågen i bägge riktningarna.

Det är tillsvidare oklart hur länge det tar att åtgärda störningen.

På torsdagskvällen var det tågen på stambanan som var försenade. Även då var orsaken ett liknande fel.