Fel i bansystemet försenar tåg på kustbanan

Tågen på kustbanan är ordentligt försenade på grund av ett fel i bansystemet. VR beräknar att förseningarna är 45–90 minuter.

Det IC-tåg som avgått från Åbo släpar 50 minuter efter i tidtabellen. Banförvaltningscentralen uppger att felet finns i Pikis och att det försinkar tågen i bägge riktningarna.

Det är tillsvidare oklart hur länge det tar att åtgärda störningen.

På torsdagskvällen var det tågen på stambanan som var försenade. Även då var orsaken ett liknande fel. 

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning