Fel fokus i debatten – en önskan om färre "dörr-live"

Snart är det ett nytt år. Då önskar jag ett bredare fokus på de olika utmaningar vi har och mindre "dörr-live" från riksdagen.

För knappt två veckor sedan strejkade 100 000 finländare. Händelsen gick nästan helt obemärkt förbi i både medieflödet och samhällsdebatten. Finlands kollektiva samhälleliga fokus var då fortfarande på att hårdbevaka stängda dörrar utanför partikanslier och mötesrum i riksdagen. Dagen innan valde nämligen SDP sin nya statsministerkandidat.

Veckorna innan präglades flödet och debatten av regeringskrisen. I många timmar direktsände mediehus bilder på stängda dörrar då riksdagspartier i tur och ordning hade gruppmöten. När kommer dörren öppnas, vem kommer ut och kommer hen då att säga något. Glatt och lustigt myntades till och med ett nytt ord, "dörr-live", som beskrev fenomenet att direktsända tv från en stängd dörr.

Nya statsministern hann knappt tillträda innan fokus i stället helt flyttades till Utrikesministeriet och frågan om barnen i al-Hol-lägret, något som tapetserat samhällsdebatten fullständigt senaste veckor. Frågan är komplicerad och jag vill verkligen inte bagatellisera den. Men magnituden i bevakningen och samhällsdebatten saknar fullständigt proportioner. Det gör också de anklagelser, beskyllningar och direkt felaktiga fakta som spritts och piskat upp stämningarna och ökat polariseringen i samhället.

Finland står inför gigantiska utmaningar oberoende vad vår statsminister heter och vilka politiska partier som sitter i makten. De frågorna behöver vi tillsammans sätta mer tid på för att hitta fungerande lösningar, vilket är möjligt, om vi ska ha en framtid i vårt land med samma välfärd som i dag. Att i en månad fokusera nästan helt på vad som händer i riksdagspartiers grupprum eller vem som sagt vad i Utrikesministeriet är ett misslyckande för samhällsdebatten. Det måste gå att fokusera på flera saker samtidigt och utan flås.

Bortsett från globala utmaningar när det gäller såväl säkerhet, miljö som världshandel har Finland framför allt en huvudutmaning: Det offentliga Finland lever över sina tillgångar. Då riksdagen den här veckan godkände statsbudgeten är det tio år sedan Finland senast amorterade på statsskulden. Sedan 2009 har Finland varje år lånat pengar för att upprätthålla den offentliga servicen, något som i förlängningen är ohållbart. Behovet av nettoupplåning har som tur är minskat, men så klart är det bekymmersamt att Finlands offentliga finanser fortfarande inte går på plus trots att världsekonomin gått bra. Skillnaden mot exempelvis Sverige, där stora överskott gjorts de senaste åren, är anmärkningsvärd.

Läget i många kommuner är inte mycket ljusare, tvärtom. Den demografiska utvecklingen, där procentuellt sett allt färre finländare är i arbetsför ålder kommer göra att utmaningarna för de offentliga finanserna växer ytterligare. Därför är frågan om sysselsättningen så viktig, och därför är det så viktigt att vi har en fungerande arbetsmarknad som inte slutar med att många avtalsförhandlingar leder till hårda konflikter som kostar pengar för anställda, företag och samhället.

Snart är det ett nytt år. Då önskar jag ett bredare fokus på de olika utmaningar vi har och mindre "dörr-live" från riksdagen.

Mats Löfström är Ålands riksdagsledamot och förste vice ordförande för svenska riksdagsgruppen

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning