Fel att frånta en människa möjligheten att avsluta sitt lidande

Eutanasi är inte en konspiration mot livet och det humana.

Vi är varken djur eller gudar, men nog skapade till Guds avbild, skriver Pekka Reinikainen (HBL Debatt 15.11). Djuren kan unnas eutanasi då de lider av svåra plågor, men vår egen död kan vi inte önska oss, för vi saknar den gudomliga rätten att bestämma över vår egen död, säger Reinikainen. Enligt Reinikainen kan lidandet i livets slutskede avlägsnas med god terminalvård. Åtminstone i tillräcklig mån.

Enligt Reinikainen försvåras saken också av att en stor del av journalisterna är ateister. Han menar att också de nederländska läkarna har mardrömmar och mår illa på grund av eutanasiläget i landet.

Kostnaderna för hälsovården är enligt Reinikainen en orsak till att eutanasin får spridning. En stor del av kostnaderna uppstår i livets slutskede och eutanasin fungerar enligt Reinikainen som en kostnadsgiljotin. "Det vill man bara inte medge öppet", skriver han.

Hur är det då om jag inte tror på ett enda av Reinikainens ovan citerade påståenden? Människan är inte Guds avbild, journalisterna är inte ateister, en god vård i livets slutskede räddar inte alla från deras lidande och eutanasin minskar inte mycket på kostnaderna. Vad återstår?

Vi har olika uppfattningar om vad människan är. Somliga tänker som Reinikainen och ser en gudomlig världsordning. Andra uppfattar människan som den som i sista hand fattar besluten. Min egen uppfattning är att människan inte skall behöva lida då hon dör. Jag har länge vårdat döende människor och bevittnat lidande som jag i stor utsträckning lyckats lindra, dock inte i alla situationer. Min uppfattning är också att människan har rätt att bestämma över sitt eget liv. Vi står inte i skuld till någon för vårt liv.

Eutanasi är inte en konspiration mot livet och det humana. Enligt Reinikainen sköter den palliativa anestesin, som kallas sedering, snyggare än eutanasin lidandet i slutskedet. Tyvärr är det inte så. Vi läkare kan underlätta dödsögonblicket för en människa genom att söva ned henne, men inte mer än det. Eutanasi är en allvarligt övervägd utväg för en människa som vill avsluta ett lidande som pågått en längre tid.

En god vård i livets slutskede står inte i strid med eutanasi. Det är inte många som önskar leva ens när livets slut är nära. Många väljer en vård som lindrar lidandet och bra så. Om detta ändå inte lyckas är det fel att frånta en människa möjligheten att avsluta sitt lidande. Det är då bara döden som gör slut på lidandet.

Juha Hänninen, medicine licentiat, politices kandidat, tidigare chef för Terho-hemmet, Vanda

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning