Fel agera snuspolis!

Det är nog andra som skall se till att de lagar som stiftas i vårt land efterföljs!

Det var med rätt stor förvåning man kunde läsa i massmedierna, inklusive HBL (12.1) om att Cancerorganisationerna gjort stickprov angående snusförsäljningen på Sverigebåtarna. Jag förstår att upplysande verksamhet när det gäller cancer ingår i organisationens verksamhet, förutom framför allt rent stöd till cancerforskningen, men att kontrollera att till exempel rederierna följer alla lagparagrafer hör väl ändå inte hit? Jag hoppas innerligt att till Cancerorganisationerna donerade medel inte har använts för dylika ändamål. Det är nog andra som skall se till att de lagar som stiftas i vårt land efterföljs!

Om detta är ett försök att lyfta upp Cancerorganisationernas insnöade image är initiativet synnerligen misslyckat. Jag rekommenderar varmt ett besök till vårt västra grannland (i form av tv, radio eller rent fysiskt) för att där se hur olika kampanjer för bekämpandet av cancer bedrivs. Varför inte låta några initiativrika personer ta över ledningen med moroten att deras lön utbetalas i procent av andelen insamlade medel? Resultatet kan i alla fall inte bli sämre än vad nu är fallet!

Christer Lindqvist Åbo

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03