Katastrofen nalkas när Zinaida Lindéns roman blir opera tillsammans med Kafka

Normala människor placeras i onormala kontexter i Finländska kammaroperans laddade dubbelpremiär av Zinaida Lindéns I väntan på en jordbävning och Franz Kafkas Processen.

Gabriel Suovanen, Jussi Vänttinen, Ann-Marie Heino och Reetta Ristimäki i I väntan på en jordbävning.
”Antingen sätter människan själv sina gränser eller så mäts de ut åt henne … frihet är förmågan att definiera sina egna gränser.”

ANDRA LÄSER