Attendo stänger serviceboendet i Siilinjärvi efter allvarliga brister

Enligt Attendo är det personalbristen i vårdhemmet Vänrikki som ligger bakom beslutet.

Attendos vårdhem i Siilinjärvi lägger ned den effektiverade vården efter reprimand från Regionförvaltningsverket.
HBL-SPT
12.03.2019 18:07 UPPDATERAD 13.03.2019 22:06
Vårdhemmets klienter ska nu stegvis flyttas till andra enheter enligt en överenskommelse med Siilinjärvi kommun och Kuopio stad.
– Vårdhemmet Attendo Vänrikki har en besvärlig personalbrist på grund av flera överlappande sjukledigheter och bristande tillgång på vikarier, skriver Attendo i ett pressmeddelande.
Enligt Attendo avbryts den effektiverade vården tillsvidare i väntan på att alla klienter har flyttats tryggt till andra enheter i regionen.
Regionförvaltningsverket i Östra Finland prickade Attendo för allvarliga brister i samma vårdhem i början av året. Problemen kom till allmänhetens kännedom då Savon Sanomat avslöjade att flera äldre hade dött på vårdhemmet under en kort tid. Tre av dödsfallen inträffade på det effektiverade serviceboendet och två på avdelningen för fortsatt vård.
Kommunen uppgav att man gått igenom dödsfallen tillsammans med Attendo, och att det inte kommit fram något som skulle kräva särskilda utredningar.
Regionförvaltningsverket gjorde ett kontrollbesök till vårdhemmet i Siilinjärvi den 26 februari. I samband med besöket uppdagades brister i personaldimensioneringen, medicineringen, administrationen och de individuella vårdplanerna för vårdhemmets klienter.
13.3. kl 22.05 Artikeln har uppdaterats med informationen att dödsfallen enligt kommunen inte krävde särskilda utredningar.

ANDRA LÄSER