HBL Debatt: Globaliseringen löste inte världsproblemen

Globaliseringen blev inte vad många hade hoppats på, men trots det krävs det fortsatt konkret samarbete över gränserna. Minister Pär Stenbäck skriver att det är av existentiell betydelse för mänskligheten att makthavarna i världen hittar ett fungerande multilateralt samarbete. 

Efter den ökande globaliseringen väcks nu tankar om att ta ett steg tillbaka. Av rädsla för kommande störningar vill många länder säkra tillgången på exempelvis strategiska teknologiprodukter genom att ta hem en del av produktionen.
29.01.2023 07:00
Globalt betyder hela globen omfattande. Men vad betyder globalisering? Logiskt sett innebär det att funktioner och aktiviteter blir världsomfattande. Handeln har blivit sinnebilden för den stora globaliseringsvågen som enligt det gällande synsättet har skapat en unik ekonomisk världsordning.
Men invändningar har rests. Historikerna påminner om att en global ekonomisk ordning rådde redan före första världskriget. Britterna dominerade då världshandeln med hjälp av sin flotta, sitt pund och telegrafen som band samman världshistoriens mest vidsträckta imperium.
En annan invändning för i bevis att den omskrivna och omfattande världshandeln alls inte är så global som det påstås. I själva verket handlar de flesta länder inom sitt närområde. Harvardforskaren Shannon K. O´Neill anser att det aldrig existerat en i egentlig mening global handel, utan att det i själva verket mest rört sig om handel mellan närliggande nationer. Varor och komponenter flyttas av och an mellan USA, Kanada och Mexiko och EU-ländernas handel är till två tredjedelar intern.

ANDRA LÄSER