Ledare: Minnet är politiskt – dags att uppdatera Leninparken!

Det mest poetiska – och samtidigt sanningsenliga – för Helsingfors vore att döpa om Leninparken till ”Minneslund för leninismens offer”.

Historiska namn som Leninparken kan vara knepiga när världsläget förändras. Om det vittnar flera politikers vilja att byta namn på detta grönområde i Helsingfors.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
22.05.2023 10:31
Hur hanterar vi vårt förflutna, vår historieskrivning och våra minnen? Vad lyfta fram, hur vinkla, vad utesluta? Det handlar om monument, om gatunamn och ytterst om vår kollektiva självbild. Frågan är politisk – inte minst då det gäller omtvistade element i stadsbilden.
I Alphyddan, på promenadavstånd från Borgbacken, ligger en liten klippig park med sällsynta träd. Ursprungligen var detta blott en kal bergsknalle, en avskärmad del av Alpparken i skymundan av Kulturhuset. Området avstyckades som eget parkavsnitt år 1960–1961 inför en trädgårdsutställning.
I folkmun började det namnlösa grönområdet veterligen därpå kallas för ”kukkapuisto”, blomparken. År 1970, på initiativ av den kommunistiska politikern Mirjam Vire-Tuominen, döptes det till Leninparken – till hågkomst av Vladimir Iljitj Uljanovs födsel 1870.

ANDRA LÄSER