Wadachefen Banka orolig – kallar finansieringen löjligt liten

Då idrotten står stilla och dopningstestarnas arbete försvårats och i vissa fall gjorts så gott som omöjligt lyfter Wadas ordförande Witold Banka ett varningens finger och efterlyser större resurser för kampen mot fuskarna.

Internationella antidopningsbyrån Wada behöver mera pengar för att kunna utveckla sin testverksamhet.
Coronapandemin har inte bara satt stopp för så gott som all idrott i världen. Den har också gjort det svårt eller omöjligt för internationella antidopningsbyrån Wadas testare att ta prover av idrottare och på det sättet försäkra sig om en ren idrott då de världsomspännande restriktionerna sakta luckras upp och idrotten återvänder till något som eventuellt kan påminna om ett normalläge.
Därför efterlyser nu Wadas ordförande Witold Banka övertyga regeringar att skjuta till extra pengar i kampen mot fuskarna.
Enligt Banka, som intervjuats av nyhetsbyrån AP, behöver Wada större resurser för att kunna koncentrera sig på att göra omfattande analyser och utredningar av långtidsdata från redan tagna prover.
Banka tror att Wada kan hitta nya sätt att få fast fuskarna om man genom forskning och undersökning hittar nya sätt att spåra förbjudna ämnen i gamla prover. Men det kostar pengar. Och det är något Wada enligt Banka inte har.
– Vi har en budget på 36 miljoner dollar (cirka 35 miljoner euro) vilket är mindre än en liten fotbollsklubb. Det låter löjligt, säger Banka till AP.
Banka efterlyser därför stöd från regeringar runtom i världen eftersom Wada måste ha en större budget för att klara av att utveckla sin testverksamhet och bättre kunna jobba för en renare idrott.
– Vi behöver ytterligare bidrag till undersökning, vetenskap och våra utbildningsprogram, säger Banka.
Wadachefen Witold Banka
Den polska anti-dopningschefen säger att han också vill se att sponsorer och Internationella olympiska kommittén ska stå för extra bidrag efter coronapandemin.
Banka säger samtidigt att det inte handlar om någon akut kassakris för Wada utan att antidopningsbyrån har en stabil ekonomi för tillfället.
– Då man ser på Wadas budget är situationen väldigt stabil. Pandemin har inte haft någon inverkan på oss och det är bra. Men jag är mera orolig inför framtiden. Jag vill att Wada ska vara starkare än vi är i dag. Vi har utomordentligt skickliga experter som med en större budget kan se till att vår verksamhet kan bli starkare på nya områden, säger Banka till AP.
Wada har, tillsammans med nationella antidopningsbyråer, utvecklat sina tester under coronaviruspandemin för att hitta nya och billigare teknologiska lösningar att genomföra dopningstest. I USA och Tyskland har man testat att använda torkat i stället för flytande blod. Tanken är att man i framtiden kanske ska kunna använda torkade fläckar i testningen och på det sättet minska riskerna för att testerna ska bli gamla som är fallet med flytande blod.
Wada jobbar också med att använda sig av artificiell intelligens för att analysera idrottares prestationer för att komma åt avvikelser.
Wada har förhoppningar att de nya testmetoderna ska kunna börja användas inför de uppskjutna olympiska spelen i Tokyo som ska hållas nästa år.
Wada publicerade uppdaterade riktlinjer för de nationella antidopningsmyndigheterna för coronapandmitiderna. I de nya riktlinjerna uppmanar Wada de nationella byråerna att koncentrera sig på tester utanför tävling som görs i hemmen.
ANDRA LÄSER