Styrelseordförande: Jävsfrågan inte grund för beslutet

Osakligt bemötande och jäv är internrevisionens rubrik för rapporten om ledarskapet vid Åbo Akademi. Men styrelseordförande Thomas Wilhelmsson säger att styrelsen inte har hänvisat till jävsutredningen som grund för sitt beslut att säga upp Moira von Wright.

Thomas Wilhelmsson är styrelseordförande för Åbo Akademi som nu letar efter en ny rektor. Enligt honom kommer styrelsen att se på kandidaternas förmåga att skapa en gemenskapsanda och involvera alla i processerna.
Thomas Wilhelmsson är ordförande för styrelsen för Åbo Akademi. Han vill inte närmare kommentera uppgifterna i den rapport som internrevisionen vid Åbo Akademi har gjort, där uppdraget har varit att "granska uppgifterna om brister i ledarskapet samt uppgifter om att tjänstefel, jäv och osakligt bemötande har förekommit".
Han hänvisar till integritetsskäl med tanke på enskilda anställda och rektorn.
Rapporten har enligt Wilhelmsson varit en av de faktorer som spelade in när styrelsen fattade sitt beslut att säga upp Moira von Wright.
Stora delar av rapporten är svärtade, men en betydande del av rapporten behandlar uppenbarligen jäv. Det är ändå något som Wilhelmsson inte alls vill gå in på.
– Vi har inte hänvisat till det som grund för beslutet.
Vad gäller osakligt bemötande skriver rapporten att missförhållandet inte har avlägsnats trots att medarbetare lyft frågan om osakligt bemötande redan under 2020.

Är det så att styrelsen får en känga här?

– Man kan läsa det på det sättet jo. Men det betyder ju inte att styrelsen inte har gjort någonting, men det kan betyda att man inte har lyckats med att få förändringar till stånd.

Vad har det berott på?

– Det är svårt att analysera i detalj, sådana processer har att göra med enskilda förhållanden mellan personer. Det är svårt att säga något om det utan att ta fram hela ärendet i frågan.

Letar efter involverande rektor

Åbo Akademi har nu ledigförklarat rektorsjobbet.
Thomas Wilhelmsson säger att det viktiga är att få en rektor som kan föra Åbo Akademi framåt.
– Men det är klart, och syns väl i annonsen också, att vi gärna fokuserar på att få en rektor som vi tror kan bygga det här samfundet, skapa den enighet och sammanhållning och utnyttja den som ändå är ett väldigt starkt värde och en viktig sak på Åbo Akademi.
Han säger att han upplevt en god anda på Åbo Akademi som något väldigt fint.
– Att man skapar en anda av gemenskap och får alla involverade i processerna. Det är en viktig sida som vi kommer att titta på.
Det är på bland annat de punkterna som von Wrights ledarskap har kritiserats.
På frågan om diskussionen och omständigheterna kring hennes uppsägning kan avskräcka sökande svarar Wilhelmsson:
– Nej, det tror jag verkligen inte.
Tanken är enligt honom att processen ska vara avgjord under januari månad.
Först ska bland annat universitetskollegiet få höra kandidaterna, som eventuellt också ska genomgå tester.
Det är tradition att universitetskollegiet, med 24 medlemmar, ställer frågor till kandidaterna. Universitetskollegiet är också det organ som bland annat i brev till styrelsen tagit upp de upplevda problemen med von Wrights ledarskap.

ANDRA LÄSER